Pro modo cuiusque agri quot operae desiderentur
  Et ut iam percenseamus, quot operis in aream perdu- 2.12.1.1
cantur ea, quae terrae credidimus, tritici modii quattuor uel
quinque bubulcorum operas occupant quattuor, occatoris
unam, sartoris duas primum et unam cum iterum sariun-
tur, runcatoris unam, messoris unam et dimidiam; in totum 5
summam operarum decem et dimidiam. siliginis modii
quinque totidem operas desiderant. seminis modii nouem
uel decem totidem operas quot tritici modii quinque postu-
lant. hordei modii quinque bubulci operas tres exigunt, 2.1
occatoriam unam, sartoriam unam et dimidiam, messoriam
unam: summam operarum sex et dimidiam. fabae modii
quattuor uel sex in uetereto duas operas bubulcorum deti-
nent, at in restibili unam, occantur sesquiopera, sariuntur 5
sesquiopera et una opera iterum, tertium sariuntur una opera,
metuntur una: summa fit operarum octo uel septem. uiciae 3.1
modii sex uel septem in uetereto bubulcorum duas operas
uolunt, in restibili unam, item occantur una opera, metun-
tur una: summa fit operarum quattuor. erui modii quin-
que totidem operis conseruntur, occantur una, item singulis 5
sariuntur, runcantur, metuntur; quae cuncta sex operas
occupant. siliquae modii sex uel septem totidem operis
obruuntur, metuntur una. phaseoli modii quattuor obruun-
tur totidem operis, occantur una, metuntur una. cicerae 4.1
uel cicerculae modii quattuor operas bubulcorum tres
postulant, occantur una opera, runcantur una, uelluntur
una: summa fit sex operarum. lentis sesquimodius totidem
operis obruitur, occatur una, saritur duabus, runcatur una, 5
uellitur una: summa fit operarum octo. lupini modii decem
obruuntur una, occantur una, metuntur una. milii sextarii
quattuor totidemque panici bubulcorum operas occupant
quattuor, occantur operis tribus, sariuntur tribus; quot operis
carpantur, incertum est. ciceris modii tres operis totidem se- 5.1
minantur, occantur duabus, sariuntur una, runcantur una, uel-
luntur tribus: summa fit undecim operarum. lini decem modii
uel octo quattuor iugis conseruntur, occantur tribus, run-
cantur una, uelluntur tribus: summa fit undecim operarum. 5
sesami sextarii sex tribus iugis a proscissione tolluntur,
occantur operis quattuor, sariuntur quattuor et sariuntur
iterum duabus, metuntur duabus: summa fit operarum
quindecim. cannabis seritur, ut supra docuimus, sed in- 6.1
certum est, quantam inpensam curamque desideret. at Me-
dica obruitur non aratro, sed, ut dixi, ligneis rastellis.
  Iugerum agri eius occant duo, sarit unus, metit unus.
hac consummatione operarum conligitur posse agrum ducen- 7.1
torum iugerum subigi duobus iugis bouum totidemque bu-
bulcis et sex mediastinis, si tamen uacet arboribus. at
ubi sit arbustum, tamen eundem modum Saserna tribus
hominibus adiectis adseuerat probe satis excoli. quae nos 5
ratio docet sufficere posse iugum bouum tritici centum
uiginti quinque modiis totidemque leguminum, ut sit in
assem autumnalis satio modiorum ducentorum quinqua-
ginta et posthac nihilo minus conserantur trimenstrium
modii quinque et septuaginta. hoc deinde sic probatur. 8.1
semina, quae quarto sulco seruntur in iugeribus uiginti
quinque, desiderant bubulcorum operas centum decem et
quinque; nam proscinditur is agri modus, quamuis duris-
simi, quinquaginta operis, iteratur quinque et uiginti, ter- 5
tiatur et conseritur quadraginta. cetera legumina occupant
operas sexaginta, id est menses duos. pluuiales quoque
et feriarum conputantur, quibus non aratur, dies quinque
et quadraginta, item peracta sementi, quibus requiescunt,
dies triginta. sic in asse fiunt octo menses et dies decem. 10
supersunt tamen de anno tres reliqui menses et dies quinque
et uiginti, quos absumamus aut in satione trimenstrium aut in
uecturis faeni et pabulorum et stercoris aliorumque utensilium.