De fico
  Ficum frigoribus ne serito; loca aprica, calculosa, glareosa, inter- 5.10.9.4
dum et saxeta amat; eiusmodi agro cito conualescit, si scrobes 5
amplos patentesque feceris.
fico<rum> genera, ta<m>etsi sapore 10.1
atque habitu distant, uno modo, dis<paribus locis> pro differentia
agri seruntur: locis frigidis et autumni tempori<bu>s aquosis praeco-
ques ponito, ut ante pluuiam fructum deligas; locis calidis hiberna<s
serotinas> serito. a[u]t si uoles ficum quamuis non natura[m] seram 5
facere, tunc grossulos, priorem fructum, decutit<o>; ita alterum
<e>det, quem in hieme<m> differet. nonnumquam etiam, cum fron-
dere coeperint arbores, cacumina fici ferro summa prodest ampu-
tare; sic firmiores arbores et feraciores sunt. ac semper conueniet,
simulatque folia agere coeperi[n]t ficus, rubricam amurga diluere 10
et cum stercore humano ad radicem infundere.
ea res efficit 11.1
uberiorem fructum et fartum fici pleniorem ac meliorem. serendae
sunt autem praecipue Liuianae, Africanae, Calchidicae, Chiae,
Lydiae, callistrutiae, <m>ariscae, Rhodiae, Libycae, Tiburnae,
omnes etiam biferae et [an]t<r>iferae flosculi. 5
  Nucem Graecam serito circa Kalendas Februarias, quia prima 12.1
gemmascit. agrum durum, calidum, siccum desiderat; nam in locis
diuersis nucem si deposueris, plerumque putrescit. antequam nucem
deponas, in aqua[m] mulsea nec nimis dulci macerato; ita iucun-
dioris saporis fructum, cum adoleuerit, praebebit et interim melius 5
atque celerius frondebit.
ternas nuces in trigonum statuito et 13.1
nux a nuce minime palmo absit et anceps ad Fauonium spectet.
omnis autem nux unam radicem mittit et simplici stilo prorepit;
cum ad scrobis solum radix peruenit, duritia humi coercita recurua-
tur et ex<ten>sa in modum ramorum alias radices emittit. 5
  Nucem Graecam et auellanam Tarentinam facere hoc modo 14.1
poteris: in quo scrobe destinaueris nuces serere, in eo terram minu-
tam in modum semipedis ponito ibique semen ferulae pangito. cum
ferula fuerit enata, eam findito et in medullam eius sine putamine
nucem Graecam uel auellanam abscondito et ita adobruito. hoc ante 5
Kalendas Martias facito uel etiam inter Nonas et Idus Martias.
eodem tempore iuglandem et pineam et castaneam serere oportet.