De cura et cibariis eorum
  Boues calore sub dio, frigoribus intra tectum manere 6.3.1.1
oportet. itaque hibernae stabulationi eorum praeparanda
sunt stramenta, quae mense Augusto intra dies triginta subla-
tae messis praecisa in aceruum extrui debent. horum desec-
tio cum pecori tum agro est utilis: liberantur arua sentibus, 5
qui aestiuo tempore per Caniculae ortum recisi plerumque
radicitus intereunt, et stramenta pecori subiecta plurimum
stercoris efficiunt.
  Haec cum ita curauerimus, tum et omne genus pabuli
praeparabimus dabimusque operam, ne penuria cibi macie- 10
scat pecus. boues autem recte pascendi non una ratio est. 2.1
nam si ubertas regionis uiride pabulum subministrat, nemo
dubitat, quin id genus cibi ceteris praeponendum sit; quod
tamen nisi riguis aut roscidis locis non contingit. itaque in
his ipsis uel maximum commodum est, quod sufficit una opera 5
duobus iugis, quae eodem die alterna temporum uice uel arant
uel pascuntur. siccioribus agris ad praesepia boues alendi 3.1
sunt, quibus pro conditione regionum cibi praebentur, eosque
nemo dubitat quin optimi sint uicia in fascem ligata et cicer-
cula itemque pratense faenum. minus commode tuemur ar-
menta paleis, quae ubique et quibusdam regionibus solae prae- 5
sidio sunt. eae probantur maxime ex milio, tum ex hordeo,
mox etiam ex tritico, sed iumentis iusta operum reddentibus
hordeum praeter has praebetur.
  Bubus autem pro temporibus anni pabula dispensantur. 4.1
Ianuario mense singulis fresi et aqua macerati erui quaternos
sextarios mixtos paleis dare conuenit uel lupini macerati modi-
os uel cicerculae maceratae semodios et super haec adfatim
paleas. licet etiam, si leguminum inopia est, eluta et siccata 5
uinacia, quae de lora eximuntur, cum paleis miscere, nec du- 5.1
bium quin ea longe melius cum suis folliculis, ante quam eluan-
tur, praeberi possint, nam et cibi et uini uires habent nitidum-
que et hilare et corpulentum pecus faciunt. si grano abstine-
mus, frondis aridae corbis pabulatorius modiorum uiginti 5
sufficit uel foeni pondo triginta uel sine modo uiridis laurea
iligneaque frondes, et his, si regionis uis permittit, glans adi-
citur, quae nisi ad satietatem datur, scabiem parit. potest
etiam, si prouentus uilitatem facit, semodius fabae fresae prae-
beri. mense Februario plerumque eadem sunt cibaria, Martio 6.1
et Aprili debet ad foeni pondus adici, qua terra proscinditur;
sat erit autem pondo quadragena singulis dari. ab Idibus
tamen mensis Aprilis usque in Idus Iunias uiride pabulum
recte secatur; potest etiam in Kalendas Iulias frigidioribus locis 5
idem praestari. a quo tempore in Kalendas Nouembris tota
aestate et deinde autumno satientur fronde, quae tamen non
ante est utilis, quam cum maturuit uel imbribus uel adsiduis
roribus, probaturque maxime ulmea, post fraxinea et ab hoc
populnea; ultimae sunt ilignea et quernea et laurea, sed eae 7.1
post aestatem necessariae deficientibus ceteris. possunt etiam
folia ficulnea probe dari, si sit ea copia aut stringere arbores
expediat; ilignea tamen uel melior est quernea, sed eius gene-
ris, quod spinas non habet, nam id quidem ut iuniperus respui- 5
tur a pecore propter aculeos. Nouembri mense ac Decembri 8.1
per sementem quantum adpetit bos, tantum praebendum est,
plerumque tamen sufficiunt singulis modi glandis et paleae ad
satietatem datae uel lupini macerati modi uel erui aqua con-
sparsi sextarii septem permixti paleis uel cicerculae similiter 5
consparsae sextarii duodecim mixti paleis uel singulis modi
uinaceorum, si his, ut supra dixi, large paleae adiciantur, uel,
si nil horum est, per se foeni pondo quadraginta.