At Dareus, cum Aegypto devertisse 4.9.1.1
in Africam hostem comperisset, dubitaverat,
utrumne circa Mesopotamiam subsisteret an in-
teriora regni sui peteret, haud dubie potentior
auctor praesens futurus ultimis gentibus im- 5
pigre bellum capessendi, quas aegre per prae-
fectos suos moliebatur.
Sed ut idoneis auctori- 2.1
bus fama vulgavit Alexandrum cum omnibus
copiis, quamcumque ipse adisset regionem, peti-
turum, haud ignarus, quam cum strenuo res
esset, omnia longinquarum gentium auxilia Ba- 5
byloniam contrahi iussit. Bactriani Scythaeque
et Indi convenerant; iam et ceterarum gentium
copiae partibus simul adfuerunt.
Ceterum cum 3.1
dimidio ferme maior esset exercitus, quam in
Cilicia fuerat, multis arma deerant, quae sum-
ma cura comparabantur. Equitibus equisque
tegumenta erant ex ferreis lamminis serie inter 5
se conexis; quis antea praeter iacula nihil dede-
rat, scuta gladiique adiciebantur,
equorumque 4.1
domandi greges peditibus distributi sunt, ut
maior pristino esset equitatus. Ingensque, ut
crediderat, hostium terror, ducentae falcatae
quadrigae, unicum illarum gentium auxilium, 5
secutae sunt.
Ex summo temone hastae prae- 5.1
fixae ferro eminebant, utrimque a iugo ternos
direxerant gladios, inter radios rotarum plura
spicula eminebant in adversum; aliae deinde
falces summissae rotarum orbibus haerebant et 5
aliae in terram demissae, quicquid obvium con-
citatis equis fuisset, amputaturae.
  Hoc modo instructo exercitu ac perarmato 6.1
Babylone copias movit. A parte dextra erat
Tigris, nobilis fluvius, laevam tegebat Euphra-
tes, agmen Mesopotamiae campos impleverat.
Tigri deinde superato cum audisset haud pro- 7.1
cul abesse hostem, Satropaten, equitum prae-
fectum, cum mille delectis praemisit. Mazaeo
praetori sex milia data, quibus hostem transitu
amnis arceret; 5
eidem mandatum, ut regionem, 8.1
quam Alexander esset aditurus, popularetur
atque ureret: quippe credebat inopia debellari
posse nihil habentem, nisi quod rapiendo occu-
passet; ipsi autem commeatus alii terra, alii 5
Tigri amne subvehebantur.
Iam pervenerat 9.1
Arbela, vicum <ignobilem> nobilem sua clade fac-
turus. Hic commeatuum sarcinarumque maiore
parte deposita Lycum amnem ponte iunxit et
per dies quinque, sicut ante Euphraten, traiecit 5
exercitum.
Inde octoginta fere stadia progres- 10.1
sus ad alterum amnem—Boumelo nomen est—
castra posuit. Opportuna explicandis copiis re-
gio erat, equitabilis et vasta planities: ne stirpes
quidem et brevia virgulta operiunt solum, liber- 5
que prospectus oculorum etiam ad ea, quae pro-
cul recessere, permittitur. Itaque, si qua campi
eminebant, iussit aequari totumque fastigium
extendi.
  Alexandro, qui numerum copiarum eius, 11.1
quantum procul coniectari poterat, aestima-
bant, vix fecerunt fidem tot milibus caesis
maiores copias esse reparatas.
Ceterum omnis 12.1
periculi et maxime multitudinis contemptor
undecimis castris ad Euphraten pervenit. Quo
pontibus iuncto equites primos ire, phalangem
sequi iubet, Mazaeo, qui ad inhibendum trans- 5
itum eius cum sex milibus equitum occurrerat,
non auso periculum sui facere.
Paucis deinde 13.1
non ad quietem, sed ad praeparandos animos
diebus datis militi strenue hostem insequi coepit
metuens, ne interiora regni sui peteret sequen-
dusque esset per loca omni solitudine atque ino- 5
pia vasta.
Igitur quarto die praeter Armeniam 14.1
penetrat ad Tigrin. Tota regio ultra amnem re-
centi fumabat incendio: quippe Mazaeus quae-
cumque adierat haud secus quam hostis urebat.
Ac primo caligine, quam fumus effuderat, 15.1
obscurante lucem insidiarum metu substitit;
deinde ut speculatores praemissi tuta omnia
nuntiaverunt, paucos equitum ad temptandum
vadum fluminis praemisit. Cuius altitudo primo 5
summa equorum pectora, mox, ut in medium
alveum ventum est, cervices quoque aequa-
bat.
Nec sane alius ad Orientis plagam tam 16.1
violentus invehitur, multorum torrentium non
aquas solum sed etiam saxa secum trahens. Ita-
que a celeritate, qua defluit, Tigri nomen est
inditum, quia Persica lingua tigrin sagittam 5
appellant.
Igitur pedes velut divisus in cor- 17.1
nua circumdato equitatu, levatis super capita
armis, haud aegre ad ipsum alveum penetrat.
Primus inter pedites rex egressus in ripam 18.1
vadum militibus manu, quando vox exaudiri
non poterat, ostendit. Sed gradum firmare vix
poterant, cum modo saxa lubrica vestigium fal-
lerent, modo rapidior unda subduceret. 5
Prae- 19.1
cipuus erat labor eorum, qui humeris onera
portabant: quippe cum semetipsos regere non
possent, in rapidos gurgites incommodo onere
auferebantur, et dum sua quisque spolia conse- 5
qui studet, maior inter ipsos quam cum amni
orta luctatio est, cumulique sarcinarum passim
fluitantes plerosque perculerant.
Rex monere, 20.1
ut satis haberent arma retinere, cetera se reddi-
turum. Sed neque consilium neque imperium
accipi poterat: obstrepebat hinc metus, prae-
ter hunc invicem luctantium mutuus clamor. 5
Tandem, qua leniore tractu amnis aperit va- 21.1
dum, emersere, nec quicquam praeter paucas
sarcinas desideratum est.
Deleri potuit exer- 22.1
citus, si quis vincere ausus esset, sed perpetua
fortuna regis avertit inde hostem. Sic Grani-
cum tot milibus equitum peditumque in ulte-
riore stantibus ripa superavit, sic angustis in 5
Ciliciae callibus tantam multitudinem hostium.
Audaciae quoque, qua maxime viguit, ratio 23.1
minui potest, quia numquam in discrimen venit,
an temere fecisset. Mazaeus, qui, si transeunti-
bus flumen supervenisset, haud dubie oppres-
surus fuit incompositos, in ripa demum ad iam 5
perarmatos adequitare coepit.
Mille admo- 24.1
dum equites praemiserat. Quorum paucitate
Alexander explorata, deinde contempta prae-
fectum Paeonum equitum Aristona laxatis ha-
benis invehi iussit. 5
Insignis eo die pugna equi- 25.1
tum et praecipue Aristonis fuit: praefectum
equitatus Persarum Satropaten directa in gut-
tur hasta transfixit fugientemque per medios
hostes consecutus ex equo praecipitavit et ob- 5
luctanti gladio caput dempsit, quod relatum
magna cum laude ante regis pedes posuit.