Itaque quamquam frustra pace bis pe- 4.11.1.1
tita omnia in bellum consilia converterat, victus
tamen continentia hostis ad novas pacis condi-
ciones ferendas X legatos, cognatorum prin-
cipes, misit; quos Alexander consilio advocato 5
introduci iussit.
E quibus maximus natu "Da- 2.1
reum," inquit "ut pacem a te iam hoc tertio
peteret, nulla vis subegit, sed iustitia <tua> et con-
tinentia expressit.
Matrem, coniugem, liberos 3.1
eius, nisi quod sine illo sunt, captos esse non
sensimus: pudicitiae earum, quae supersunt, cu-
ram haud secus quam parens agens reginas ap-
pellas, speciem pristinae fortunae retinere pate- 5
ris.
Vultum tuum video, qualis Darei fuit, cum 4.1
dimitteremur ab eo; et ille tamen uxorem, tu
hostem luges. Iam in acie stares, nisi cura te
sepulturae eius moraretur. Ecquid mirum est,
si tam ab amico animo pacem petit? Quid opus 5
est armis, inter quos odia sublata sunt?
Antea 5.1
imperio tuo finem destinabat Halym amnem,
qui Lydiam terminat; nunc, quicquid inter Hel-
lespontum et Euphraten est, in dotem filiae
offert, quam tibi tradit. 5
Ochum filium, quem 6.1
habes, pacis et fidei obsidem retine, matrem et
duas virgines filias redde: pro tribus corporibus
XXX milia talentum auri precatur accipias.
Nisi moderationem animi tui notam haberem, 7.1
non dicerem hoc esse tempus, quo pacem non
dare solum sed etiam occupare deberes.
Re- 8.1
spice, quantum post te reliqueris; intuere, quan-
tum petas. Periculosum est praegrave impe-
rium: difficile est enim continere, quod capere
non possis. Videsne, ut navigia, quae modum 5
excedunt, regi nequeant? Nescio an Dareus ideo
tam multa amiserit, quia nimiae opes magnae
iacturae locum faciunt.
Facilius quaedam vin- 9.1
cere quam tueri: quam, hercule, expeditius ma-
nus nostrae rapiunt quam continent! Ipsa mors
uxoris Darei admonere te potest minus iam
misericordiae tuae licere quam licuit." 5
Alex- 10.1
ander legatis excedere tabernaculo iussis, quid
placeret, ad consilium refert. Diu nemo, quid
sentiret, ausus est dicere incerta regis voluntate.
Tandem Parmenio antea suasisse ait, ut cap- 11.1
tivos apud Damascum redimentibus redderet:
ingentem pecuniam potuisse redigi ex iis, qui
multorum vincti virorum fortium occuparent
manus. 5
Et nunc magnopere censere, ut unam 12.1
anum et duas puellas, itinerum agminumque
impedimenta, XXX milibus talentum auri per-
mutet.
Opimum regnum occupare posse con- 13.1
dicione, non bello, nec quemquam alium inter
Histrum et Euphraten possedisse terras ingen-
ti spatio intervalloque discretas. Macedoniam
quoque potius respiceret, quam Bactra et Indos 5
intueretur.
Ingrata oratio regi fuit; itaque ut 14.1
finem dicendi fecit, "Et ego" inquit "pecu-
niam quam gloriam mallem, si Parmenion es-
sem: nunc Alexander de paupertate securus sum
et me non mercatorem memini esse sed regem. 5
Nihil quidem habeo venale, sed fortunam 15.1
meam utique non vendo. Captivos si placet
reddi, honestius dono dabimus, quam pretio
remittemus."
Introductis deinde legatis ad 16.1
hunc modum respondit: "Nuntiate Dareo me,
quae fecerim clementer et liberaliter, non ami-
citiae eius tribuisse, sed naturae meae.
Bellum 17.1
cum captivis et feminis gerere non soleo: arma-
tus sit oportet, quem oderim.
Quodsi saltem 18.1
pacem bona fide peteret, deliberarem forsitan,
an darem; verumenimvero, cum modo milites
meos litteris ad proditionem modo amicos ad
perniciem meam pecunia sollicitet, ad interne- 5
cionem mihi persequendus est, non ut iustus
hostis, sed ut percussor veneficus. Condiciones
vero pacis, quas adfertis, si accepero, victorem
eum faciunt.
Quae post Euphraten sunt, libe- 19.1
raliter donat. Ubi igitur me adeatis, [nempe]
obliti estis: nempe ultra Euphraten sum. Libe-
ralissimum ergo dotis, quam promittit, termi-
num castra mea transeunt. Hinc me depellite, 5
ut sciam vestrum esse, quo ceditis.
Eadem 20.1
liberalitate dat mihi filiam suam: nempe quam
scio alicui servorum eius nupturam. Multum
vero mihi praestat, si me Mazaeo generum prae-
ponit! 5
Ite, nuntiate regi vestro, et quae amisit 21.1
et quae adhuc habet, praemia esse belli: hoc
regente utriusque terminos regni, id quemque
habiturum, quod proximae lucis adsignatura
fortuna est." 5
Legati respondent, cum bellum 22.1
in animo sit, facere eum simpliciter, quod spe
pacis non frustraretur. Ipsos petere, ut quam
primum dimittantur ad regem: eum quoque
bellum parare debere. Dimissi nuntiant adesse 5
certamen.