LIBER V
  Quae interim ductu imperioque Alexan- 5.1.1.1
dri vel in Graecis vel Illyriis ac Thraecia gesta
sunt, si suis quaeque temporibus reddere vo-
luero, interrumpendae sunt res Asiae,
quas uti- 2.1
que ad fugam mortemque Darei universas in
conspectum dari et, sicut inter se cohaerent,
ita opere ipso coniungi haud paulo aptius vi-
deri potest. Igitur, quae proelio apud Arbela 5
coniuncta sunt, ordiar dicere.
  Dareus media fere nocte Arbela pervenerat, 3.1
eodemque magnae partis amicorum eius ac mili-
tum fugam fortuna compulerat.
Quibus con- 4.1
vocatis exponit haud dubitare se, quin Alexan-
der celeberrimas urbes agrosque omni copia
rerum abundantes petiturus esset: praedam opi-
mam paratamque ipsum et milites eius spectare. 5
Id suis rebus tali in statu saluti fore: quippe se 5.1
deserta cum expedita manu petiturum. Ultima
regni sui adhuc intacta esse: inde bello vires
haud aegre reparaturum.
Occuparet sane ga- 6.1
zam avidissima gens et ex longa fame satiaret
se auro, mox futura praedae sibi: usu didicisse
pretiosam supellectilem paelicesque et spado-
num agmina nihil aliud fuisse quam onera et 5
impedimenta: eadem trahentem Alexandrum,
quibus rebus antea vicisset, inferiorem fore.
Plena omnibus desperationis videbatur oratio, 7.1
quippe Babylona, urbem opulentissimam, dedi
cernentibus: iam Susa, iam cetera ornamenta
regni, causam[que] belli, victorem occupatu-
rum. 5
At ille docere pergit non speciosa dictu, 8.1
sed usu necessaria in rebus adversis sequenda
esse: ferro geri bella, non auro, viris, non ur-
bium tectis. Omnia sequi armatos: sic maiores
suos perculsos in principio rerum celeriter pris- 5
tinam reparasse fortunam.
Igitur sive confir- 9.1
matis eorum animis sive imperium magis quam
consilium sequentibus Mediae fines ingressus
est.
  Paulo post Alexandro Arbela traduntur re- 10.1
gia supellectile ditique gaza repleta—IIII milia
talentum fuere—praeterea pretiosa veste, to-
tius, ut supra dictum est, exercitus opibus in
illam sedem congestis. 5
Ingruentibus deinde 11.1
morbis, quos odor cadaverum totis iacentium
campis vulgaverat, maturius castra movit. Eun-
tibus a parte laeva * * * <a dextra> Arabia, odorum
fertilitate nobilis regio. 5
Campestre iter est <in 12.1
terra> inter Tigrin et Euphraten iacenti tam
uberi et pingui, ut a pastu repelli pecora dican-
tur, ne satietas perimat. Causa fertilitatis est
humor, qui ex utroque amne manat, toto fere 5
solo propter venas aquarum resudante.
Ipsi 13.1
amnes ex Armeniae montibus profluunt ac mag-
no deinde aquarum divortio iter, quod coepe-
runt, percurrunt: II milia et quingenta stadia
emensi sunt, qui amplissimum intervallum cir- 5
ca Armeniae montes notaverunt.
Idem cum 14.1
Mediae et Gordyaeorum terram secare coepe-
runt, paulatim in artius coeunt et, quo longius
manant, hoc angustius inter se spatium terrae
relinquunt. 5
Vicini maxime sunt in campis, 15.1
quos incolae Mesopotamiam appellant: mediam
namque ab utroque latere cludunt. Tandem per
Babyloniorum fines in Rubrum mare inrum-
punt. 5
Alexander quartis castris ad Mennim 16.1
urbem pervenit. Caverna ibi est, ex qua fons
ingentem bituminis vim effundit, adeo ut satis
constet Babylonios muros ingentis operis huius
fontis bitumine interlitos esse. 5
  Ceterum Babylona procedenti Alexandro 17.1
Mazaeus, qui ex acie in eam urbem confugerat,
cum adultis liberis supplex occurrit urbem seque
dedens. Gratus adventus eius regi fuit: quippe
magni operis obsidio futura tam munitae ur- 5
bis.
Ad hoc vir inlustris et manu promptus 18.1
famaeque etiam proximo proelio celebris et ce-
teros ad deditionem suo incitaturus exemplo
videbatur. Igitur hunc quidem benigne cum li-
beris excipit; 5
ceterum quadrato agmine, quod 19.1
ipse ducebat, velut in aciem irent, ingredi
suos iubet. Magna pars Babyloniorum consti-
terat in muris avida cognoscendi novum regem,
plures obviam egressi sunt. 5
Inter quos Bago- 20.1
phanes, arcis et regiae pecuniae custos, ne stu-
dio a Mazaeo vinceretur, totum iter floribus co-
ronisque constraverat argenteis altaribus utro-
que latere dispositis, quae non ture modo sed 5
omnibus odoribus cumulaverat.
Dona eum se- 21.1
quebantur greges pecorum equorumque; leo-
nes quoque et pardales caveis praeferebantur.
Magi deinde suo more carmen canentes, post 22.1
hos Chaldaei Babyloniorumque non vates modo
sed etiam artifices cum fidibus sui generis ibant,
laudes hi regum canere soliti, Chaldaei siderum
motus et statas vices temporum ostendere. 5
Equites deinde Babylonii suo equorumque cul- 23.1
tu ad luxuriam magis quam ad magnificentiam
exacto ultimi ibant. Rex armatis stipatus oppi-
danorum turbam post ultimos pedites ire iussit,
ipse cum curru urbem ac deinde regiam intra- 5
vit. Postero die supellectilem Darei et omnem
pecuniam recognovit.
  Ceterum ipsius urbis pulchritudo ac vetustas 24.1
non regis modo sed etiam omnium oculos in
semet haud immerito convertit. Samiramis eam
condiderat, non, ut plerique credidere, Belus,
cuius regia ostenditur. 5
Murus instructus later- 25.1
culo coctili bitumine interlitus spatium XXX
et duorum pedum <in> latitudinem amplectitur:
quadrigae inter se occurrentes sine periculo
commeare dicuntur. 5
Altitudo muri L cubito- 26.1
rum eminet spatio; turres denis pedibus quam
murus altiores sunt. Totius operis ambitus
CCCLXV stadia complectitur: singulorum sta-
diorum structuram singulis diebus perfectam 5
esse memoriae proditum est. Aedificia non sunt
admota muris, sed fere spatium iugeri unius
absunt.
Ac ne totam quidem urbem tectis oc- 27.1
cupaverunt—per LXXX stadia habitabatur—
nec omnia continua sunt, credo, quia tutius
visum est pluribus locis spargi. Cetera serunt
coluntque, ut, si externa vis ingruat, obsessis 5
alimenta ex ipsius urbis solo subministrentur.
Euphrates interfluit magnaeque molis crepi- 28.1
dinibus coercetur. Sed omnium operum magni-
tudinem circumveniunt cavernae ingentes, in
altitudinem pressae ad accipiendum impetum
fluminis, quod ubi adpositae crepidinis fasti- 5
gium excessit, urbis tecta corriperet, nisi essent
specus lacusque, qui exciperent.
Coctili later- 29.1
culo structi sunt, totum opus bitumine adstrin-
gitur. Pons lapideus flumini impositus iungit ur-
bem. Hic quoque inter mirabilia Orientis opera
numeratus est: quippe Euphrates altum limum 5
vehit, quo penitus ad fundamenta iacienda eges-
to vix sufficiens operi firmo reperiunt solum.
Harenae autem subinde cumulatae et saxis, 30.1
quis pons sustinetur, adnexae morantur amnem,
qui retentus acrius, quam si libero cursu mea-
ret, inliditur.
Arcem quoque ambitu XX sta- 31.1
dia complexam habent. XXX pedes in terram
turrium fundamenta demissa sunt, ad LXXX
summum munimenti fastigium pervenit.
Su- 32.1
per arcem, vulgatum Graecorum fabulis mira-
culum, pensiles horti sunt, summam murorum
altitudinem aequantes multarumque arborum
umbra et proceritate amoeni. 5
Saxo pilae, quae 33.1
totum onus sustinent, instructae sunt; super
pilas lapide quadrato solum stratum est patiens
terrae, quam altam iniciunt, et humoris, quo
rigant terras; adeoque validas arbores sustinet 5
moles, ut stipites earum VIII cubitorum spa-
tium crassitudine aequent, in L pedum altitu-
dinem emineant frugiferaeque sint, ut si terra
sua alerentur.
Et cum vetustas non opera so- 34.1
lum manu facta, sed etiam ipsam naturam pau-
latim exedendo perimat, haec moles, quae tot
arborum radicibus premitur tantique nemoris
pondere onerata est, inviolata durat: quippe 5
XX <pedes> lati parietes sustinent XI pedum in-
tervallo distantes, ut procul visentibus silvae
montibus suis imminere videantur.
Syriae re- 35.1
gem Babylone regnantem hoc opus esse moli-
tum memoriae proditum est, amore coniugis
victum, quae desiderio nemorum silvarumque
in campestribus locis virum compulit amoeni- 5
tatem naturae genere huius operis imitari.
  Diutius in hac urbe quam usquam constitit 36.1
rex, nec alio loco disciplinae militari magis no-
cuit. Nihil urbis eius corruptius moribus, nihil
ad inritandas inliciendasque immodicas cupi-
ditates instructius. 5
Liberos coniugesque cum 37.1
hospitibus stupro coire, modo pretium flagitii
detur, parentes maritique patiuntur. Conviva-
les ludi tota Perside regibus purpuratisque cordi
sunt, Babylonii maxime in vinum et, quae ebrie- 5
tatem sequuntur, effusi sunt.
Feminarum con- 38.1
vivia ineuntium in principio modestus est habi-
tus, dein summa quaeque amicula exuunt pau-
latimque pudorem profanant, ad ultimum—
honos auribus habitus sit—ima corporum vela- 5
menta proiciunt. Nec meretricum hoc dedecus
est sed matronarum virginumque, apud quas
comitas habetur vulgati corporis vilitas.
Inter 39.1
haec flagitia exercitus ille domitor Asiae per
XXXIIII dies saginatus ad ea, quae sequeban-
tur, discrimina haud dubie debilior futurus fuit,
si hostem habuisset. 5
  Ceterum quo minus damnum sentiret, identi-
dem incremento renovabatur.
Namque Amyn- 40.1
tas Andromeni ab Antipatro Macedonum pedi-
tum VI milia adduxit, D praeterea eiusdem
generis equites,
cum his DC Thracas adiunc- 41.1
tis peditibus suae gentis III milibus D, et ex
Peloponneso mercennarius miles ad IIII milia
advenerat cum trecentis octoginta equitibus.
Idem Amyntas adduxerat L principum Mace- 42.1
doniae liberos adultos ad custodiam corporis:
quippe inter epulas hi sunt regibus ministri
idemque equos ineuntibus proelium admovent
venantesque comitantur et vigiliarum vices ante 5
cubiculi fores servant, magnorumque praefec-
torum et ducum haec incrementa sunt et rudi-
menta.
  Igitur rex arci Babyloniae Agathone prae- 43.1
sidere iusso cum septingentis Macedonum tre-
centisque mercede conductis praetores, qui
regioni Babyloniae ac Ciliciae praeessent, Me-
netem et Apollodorum relinquit. II milia his 5
militum cum mille talentis data; utrique prae-
ceptum, ut in supplementum milites legerent.
Mazaeum transfugam satrapea Babyloniae 44.1
donat, Bagophanem, qui arcem tradiderat, se
sequi iussit; Armenia Mithreni, Sardium pro-
ditori, data est.
Ex pecunia deinde Babyloniae 45.1
tradita Macedonum equitibus sesceni denarii
tributi; peregrinus eques quingenos accepit; du-
ceni * * * pedes trium stipendium mensum.