Iam nonum diem stativa erant, cum 6.7.1.1
<ab> externa vi non tutus modo rex, sed invictus,
intestino facinore petebatur.
Dymnus, modicae 2.1
apud regem auctoritatis et gratiae, exoleti, cui
Nicomacho erat nomen, amore flagrabat obse-
quio uni sibi dediti corporis vinctus.
Is, quod 3.1
ex vultu quoque perspici poterat, similis atto-
nito remotis arbitris cum iuvene secessit in tem-
plum arcana se et silenda adferre praefatus,
suspensumque expectatione per mutuam cari- 4.1
tatem et pignora utriusque animi rogat, ut ad-
firmet iureiurando, quae commisisset, silentio
esse tecturum.
Et ille ratus nihil, quod etiam 5.1
cum periurio detegendum foret, indicaturum
per praesentes deos iurat.
Tum Dymnus aperit 6.1
in tertium diem regi insidias comparatas seque
eius consilii fortibus viris et inlustribus esse par-
ticipem.
Quibus iuvenis auditis se vero fidem 7.1
in parricidio dedisse constanter abnuit nec
ulla religione, ut scelus tegat, posse constringi.
Dymnus et amore et metu amens dexteram 8.1
exoleti complexus et lacrimans orare primum,
ut particeps consilii operisque fieret;
si id sus- 9.1
tinere non posset, attamen ne proderet se, cuius
erga ipsum benevolentiae praeter alia hoc quo-
que haberet fortissimum pignus, quod caput
suum permisisset fidei adhuc inexpertae. 5
Ad 10.1
ultimum aversari scelus perseverantem mortis
metu terret: ab illo capite coniuratos pulcherri-
mum facinus incohaturos.
Alias deinde effe- 11.1
minatum et muliebriter timidum, alias prodi-
torem amatoris appellans, nunc ingentia pro-
mittens, interdumque regnum quoque, versabat
animum tanto facinore procul abhorrentem. 5
Strictum deinde gladium modo illius modo 12.1
suo admovens iugulo, supplex idem et infestus,
expressit, ut tandem non solum silentium, sed
etiam operam polliceretur.
Namque abunde 13.1
constantis animi et dignus, qui pudicus esset,
nihil ex pristina voluntate mutaverat, sed cap-
tum Dymni amore simulabat nihil recusare.
Sciscitari inde pergit, cum quibus tantae rei 14.1
societatem inisset: plurimum referre, quales viri
tam memorabili operi admoturi manus essent.
Ille et amore et scelere male sanus simul gra- 15.1
tias agit, simul gratulatur, quod fortissimis
iuvenum non dubitasset se adiungere, Deme-
trio, corporis custodi, Peucolao, Nicanori; adi-
cit his Aphobetum, Iolaum, Dioxenum, Arche- 5
polim, Amyntam.
Ab hoc sermone dimissus 16.1
Nicomachus ad fratrem—Cebalino erat nomen
—quae acceperat defert. Placet ipsum subsistere
in tabernaculo, ne, si regiam intrasset non ad-
suetus adire regem, coniurati proditos se esse 5
resciscerent.
Ipse Cebalinus ante vestibulum 17.1
regiae—neque enim propius aditus ei patebat—
consistit opperiens aliquem ex prima cohorte
amicorum, <a> quo introduceretur ad regem.
Forte ceteris dimissis unus Philotas, Parme- 18.1
nionis filius—incertum quam ob causam—sub-
stiterat in regia. Huic Cebalinus ore confuso
magnae perturbationis notas prae se ferens ape-
rit, quae ex fratre compererat, et sine dilatione 5
nuntiari regi iubet.
Philotas conlaudato eo 19.1
protinus intrat ad Alexandrum multoque in-
vicem de aliis rebus sermone consumpto nihil
eorum, quae ex Cebalino cognoverat, nuntiat.
Sub vesperam eum prodeuntem in vestibulo 20.1
regiae excipit iuvenis, an mandatum executus
foret, requirens.
Ille non vacasse sermoni suo 21.1
regem causatus discessit. Postero die Cebalinus
venienti in regiam praesto est intrantemque ad-
monet pridie communicatae cum ipso rei. Ille
curae sibi esse respondet: ac ne tum quidem regi, 5
quae audierat, aperit.
Coeperat Cebalino esse 22.1
suspectus. Itaque non ultra interpellandum ra-
tus nobili iuveni—Metron erat ei nomen—super
armamentarium posito, quod scelus pararetur,
indicat. 5
Ille Cebalino in armamentario abs- 23.1
condito protinus regi corpus forte curanti, quid
index detulisset, ostendit.
Rex ad comprehen- 24.1
dendum Dymnum missis satellitibus armamen-
tarium intrat. Ibi Cebalinus gaudio elatus "Ha-
beo te" inquit "incolumem ex impiorum mani-
bus ereptum." 5
Percontatus deinde Alexander, 25.1
quae noscenda erant, ordine cuncta cognoscit.
Rursusque institit quaerere, quotus dies esset,
ex quo Nicomachus ad eum detulisset indi-
cium. 5
Atque illo fatente iam tertium esse, 26.1
existimans haud incorrupta fide tanto post de-
ferre, quae audierat, vinciri eum iussit.
Ille 27.1
clamitare coepit eodem temporis momento, quo
audisset, ad Philotan decucurrisse: ab eo operiri
comperta.
Rex identidem quaerens, an Philo- 28.1
tan adisset, an institisset ei, ut pervenirent ad
se, perseverante eo adfirmare, quae dixerat,
manus ad caelum tendens manantibus lacrimis
hanc sibi a carissimo quondam amicorum rela- 5
tam gratiam querebatur.
Inter haec Dymnus 29.1
haud ignarus, quam ob causam accerseretur a
rege, gladio, quo forte erat cinctus, graviter se
vulnerat occursuque satellitum inhibitus per-
fertur in regiam. 5
Quem intuens rex "Quod" 30.1
inquit "in te, Dymne, tantum cogitavi nefas,
ut tibi Macedonum regno dignior Philotas me
quoque ipso videretur?" Illum iam defecerat
vox; itaque edito gemitu vultuque a conspectu 5
regis averso subinde conlapsus extinguitur.
  Rex Philota venire in regiam iusso "Ceba- 31.1
linus" inquit "ultimum supplicium meritus, si
in caput meum praeparatas insidias biduo texit,
huius criminis Philotan reum substituit, ad
quem protinus indicium detulisse se adfirmat. 5
Quo propiore gradu amicitiae me contingis, 32.1
hoc maius est dissimulationis tuae facinus, et
ego Cebalino magis quam Philotae id conve-
nire fateor. Faventem habes iudicem, si, quod
admitti non potuit, saltem negari potest." 5
Ad 33.1
haec Philotas haud sane trepidus, si animus
vultu aestimaretur, Cebalinum quidem scorti
sermonem ad se detulisse, sed ipsum tam levi
auctore nihil credidisse respondit, veritum, ne 5
iurgium inter amatorem et exoletum non sine
risu aliorum detulisset:
cum Dymnus semet 34.1
interemerit, qualiacumque erant, non fuisse reti-
cenda. Complexusque regem orare coepit, ut
praeteritam vitam potius quam culpam, silentii
tamen, non facti ullius, intueretur. 5
Haud fa- 35.1
cile dixerim, credideritne ei rex an altius iram
suppresserit; dexteram reconciliatae gratiae
pignus obtulit et contemptum magis quam cela-
tum indicium esse videri sibi dixit. 5