Erat inter nobiles medicos ex Macedo- 3.6.1.1
nia regem secutus Philippus, natione Acarnan,
fidus admodum regi: puero comes et custos sa-
lutis datus non ut regem modo sed etiam ut
alumnum eximia caritate diligebat. 5
Is non 2.1
praeceps se sed strenuum remedium adferre tan-
tamque vim morbi potione medicata levaturum
esse promisit. Nulli promissum eius placebat
praeter ipsum, cuius periculo pollicebatur. 5
Omnia quippe facilius quam moram perpeti 3.1
poterat: arma et acies in oculis erant, et victo-
riam in eo positam esse arbitrabatur, si tantum
ante signa stare potuisset, id ipsum, quod post
diem tertium medicamentum sumpturus esset 5
—ita enim medicus praedixerat—aegre ferens.
Inter haec a Parmenione, fidissimo purpurato- 4.1
rum, litteras accipit, quibus ei denuntiabat, ne
salutem suam Philippo committeret: mille ta-
lentis a Dareo et spe nuptiarum sororis eius esse
corruptum. 5
Ingentem animo sollicitudinem lit- 5.1
terae incusserant, et quicquid in utramque par-
tem aut metus aut spes subiecerat, secreta aesti-
matione pensabat.
"Bibere perseverem, ut, si 6.1
venenum datum fuerit, ne immerito quidem,
quicquid acciderit, evenisse videatur? Damnem
medici fidem? in tabernaculo ergo me opprimi
patiar? At satius est alieno me mori scelere 5
quam metu nostro."
Diu animo in diversa ver- 7.1
sato nulli, quid scriptum esset, enuntiat epistu-
lamque sigillo anuli sui impresso pulvino, cui
incubabat, subiecit.
Inter has cogitationes bi- 8.1
duo absumpto inluxit a medico destinatus dies,
et ille cum poculo, in quo medicamentum dilue-
rat, intravit.
Quo viso Alexander levato cor- 9.1
pore in cubili epistulam a Parmenione missam
sinistra manu tenens accipit poculum et haurit
interritus; tum epistulam legere Philippum iu-
bet nec a vultu legentis movit oculos, ratus ali- 5
quas conscientiae notas in ipso ore posse de-
prendere.
Ille epistula perlecta plus indigna- 10.1
tionis quam pavoris ostendit proiectisque ami-
culo et litteris ante lectum "Rex," inquit "sem-
per quidem spiritus meus ex te pependit, sed
nunc vere, arbitror, sacro et venerabili ore tra- 5
hitur <tuo>.
Crimen parricidii, quod mihi obiec- 11.1
tum est, tua salus diluet: servatus a me vitam
mihi dederis. Oro quaesoque, omisso metu pa-
tere medicamentum concipi venis; laxa paulis-
per animum, quem intempestiva sollicitudine 5
amici sane fideles, sed moleste seduli turbant."
Non securum modo haec vox sed etiam laetum
regem ac plenum bonae spei fecit.
Itaque "Si 12.1
di," inquit "Philippe, tibi permisissent, quo ma-
xime modo velles animum experiri meum, alio
profecto voluisses, sed certiore, quam expertus
es, ne optasses quidem. 5
Hac epistula accepta 13.1
tamen, quod dilueras, bibi; et nunc crede me
non minus pro tua fide quam pro mea salute
esse sollicitum." Haec elocutus dextram Phi-
lippo offert. 5
Ceterum tanta vis medicamenti 14.1
fuit, ut, quae secuta sunt, criminationem Par-
menionis adiuverint. Interclusus spiritus arte
meabat. Nec Philippus quicquam inexpertum
omisit. Ille fomenta corpori admovit, ille tor- 5
pentem nunc cibi nunc vini odore excitavit.
Atque ut primum mentis compotem esse sen- 15.1
sit, modo matris sororumque modo tantae vic-
toriae adpropinquantis admonere non destitit.
Ut vero medicamentum se diffudit in venas 16.1
et sensim toto corpore salubritas percipi potuit,
primum animus vigorem suum, deinde corpus
quoque expectatione maturius recuperavit:
quippe post tertium diem, quam in hoc statu 5
fuerat, in conspectum militum venit.
Nec avi- 17.1
dius ipsum regem quam Philippum intuebatur
exercitus: pro se quisque dextram eius amplexi
grates habebant velut praesenti deo. Namque
haud facile dictu est, praeter ingenitam illi genti 5
erga reges suos venerationem, quantum huius
utique regis vel admirationi dediti [ei] fuerint
vel caritate flagraverint.
Iam primum nihil 18.1
sine divina ope adgredi videbatur: nam cum
praesto esset ubique fortuna, et temeritas in
gloriam cesserat.
Aetas quoque vix tantis ma- 19.1
tura rebus sed abunde sufficiens omnia eius
opera honestabat, et quae leviora haberi solent,
plerumque militari gratiora vulgo sunt: exerci-
tatio corporis inter ipsos, cultus habitusque 5
paulum a privato abhorrens, militaris vigor;
quis ille vel ingenii dotibus vel animi artibus, 20.1
ut pariter carus ac venerandus esset, effecerat.