At rex Scytharum, cuius tum ultra Ta- 7.7.1.1
naim imperium erat, ratus eam urbem, quam in
ripa amnis Macedones condiderant, suis impo-
sitam esse cervicibus, fratrem, Carthasim no-
mine, cum magna equitum manu misit ad di- 5
ruendam eam proculque amne submovendas
Macedonum copias.
Bactrianos Tanais ab Scy- 2.1
this, quos Europaeos vocant, dividit; idem
Asiam et Europam finis interfluit.
Ceterum 3.1
Scytharum gens haud procul Thracia sita ab
oriente ad septentrionem se vertit, Sarmata-
rumque, ut quidam credidere, non finitima, sed
pars est. 5
Recta deinde regione saltum ultra Is- 4.1
trum iacentem colit; ultima Asiae, qua Bactra
sunt, stringit. Habitant, quae septentrioni pro-
piora sunt; profundae inde silvae vastaeque
solitudines excipiunt. Rursus quae Tanain et 5
Bactra spectant, humano cultu haud disparia
sunt primis.
Cum hac gente non provisum bel- 5.1
lum Alexander gesturus, cum in conspectu eius
obequitaret hostis, adhuc aeger ex vulnere,
praecipue voce deficiens, quam et modicus cibus
et cervicis extenuabat dolor, amicos in consi- 5
lium advocari iubet.
Terrebat eum non hostis, 6.1
sed iniquitas temporis. Bactriani defecerant,
Scythae etiam lacessebant: ipse non insistere in
terra, non equo vehi, non docere, non hortari
suos poterat. 5
Ancipiti periculo implicitus deos 7.1
quoque incusans querebatur se iacere segnem,
cuius velocitatem nemo antea valuisset effu-
gere: vix suos credere non simulari valetudinem.
Ita, qui post Dareum victum hariolos et vates 8.1
consulere desierat, rursus ad superstitionem, hu-
manarum mentium ludibria revolutus Aristan-
drum, cui credulitatem suam addixerat, explo-
rare eventum rerum sacrificiis iubet. Mos erat 5
haruspicibus exta sine rege spectare et, quae
portenderentur, referre.
Inter haec rex, dum 9.1
fibris pecudum explorantur eventus latentium
rerum, propius ipsum considere [deinde] ami-
cos iubet, ne contentione vocis cicatricem infir-
mam adhuc rumperet. Hephaestio, Craterus et 5
Erigyius erant cum custodibus in tabernaculum
admissi.
"Discrimen" inquit "me occupavit 10.1
meliore hostium quam meo tempore; sed neces-
sitas ante rationem est, maxime in bello, quo
raro permittitur tempora eligere.
Defecere 11.1
Bactriani, in quorum cervicibus stamus, et,
quantum in nobis animi sit, alieno Marte expe-
riuntur. Haud dubia fortuna: si omiserimus
Scythas ultro arma inferentes, contempti ad 5
illos, qui defecerunt, revertemur;
si vero Ta- 12.1
naim transierimus et ubique invictos esse nos
Scytharum pernicie ac sanguine ostenderimus,
quis dubitabit parere etiam Europae victori-
bus? 5
Fallitur, qui terminos gloriae nostrae me- 13.1
titur spatio, quod transituri sumus. Unus amnis
interfluit: quem si traicimus, in Europam arma
proferimus.
Et quanti aestimandum est, dum 14.1
Asiam subigimus, in alio quodammodo orbe tro-
paea statuere et, quae tam longo intervallo
natura videtur diremisse, una victoria subito
committere? 5
At, hercule, si paulum cessaveri- 15.1
mus, in tergis nostris Scythae haerebunt. An
soli sumus, qui flumina transnare possumus?
Multa in nosmetipsos reccident, quibus adhuc
vicimus. 5
Fortuna belli artem victos quoque 16.1
docet. Utribus amnem traiciendi exemplum fe-
cimus nuper: hoc, ut Scythae imitari nesciant,
Bactriani docebunt.
Praeterea unus gentis 17.1
huius exercitus adhuc venit, ceteri expectantur.
Ita bellum vitando alemus et, quod inferre pos-
sumus, accipere cogemur.
Manifesta est con- 18.1
silii mei ratio. Sed an permissuri sint mihi Ma-
cedones animo uti meo, dubito, quia, ex quo hoc
vulnus accepi, non equo vectus sum, non pedi-
bus ingressus. 5
Sed si me sequi vultis, valeo, 19.1
amici. Satis virium est ad toleranda ista; aut,
si iam adest vitae meae finis, in quo tandem
opere melius extinguar?"
Haec quassa adhuc 20.1
voce subdeficiens vix proximis exaudientibus
dixerat, cum omnes a tam praecipiti consilio
regem deterrere coeperunt,
Erigyius maxime, 21.1
qui, haud sane auctoritate proficiens apud ob-
stinatum animum, superstitionem, cuius potens
non erat rex, incutere temptavit dicendo deos
quoque obstare consilio magnumque periculum, 5
si flumen transisset, ostendi.
Intranti Erigyio 22.1
tabernaculum regis Aristander occurrerat tris-
tia exta fuisse significans: haec ex vate com-
perta Erigyius nuntiabat.
Quo inhibito Alex- 23.1
ander non ira solum sed etiam pudore confusus,
quod superstitio, quam celaverat, detegebatur,
Aristandrum vocari iubet.
Qui ut venit, in- 24.1
tuens eum "Non rex," inquit "sed privatus,
[sum] sacrificium ut faceres, mandavi: quid eo
portenderetur, cur apud alium quam apud me
professus es? Erigyius arcana mea et secreta te 5
prodente cognovit: quem certum, mehercule,
habeo extorum interprete uti metu suo.
Tibi 25.1
autem, qui † saepius quam potest, denuntio, ipsi
mihi indices, quid extis cognoveris, ne possis
infitiari dixisse, quae dixeris."
Ille exanguis 26.1
attonitoque similis stabat per metum etiam voce
suppressa, tandemque eodem metu stimulante,
ne regis expectationem moraretur, "Magni"
inquit "laboris, non inriti discrimen instare 5
praedixi,
nec me ars mea quam benevolentia 27.1
perturbat. Infirmitatem valetudinis tuae video
et, quantum in uno te sit, scio. Vereor, ne prae-
senti fortunae tuae sufficere non possis."
Rex 28.1
iussit eum confidere felicitati suae: ad alia <aliis>,
sibi ad gloriam concedere deos.
Consultanti 29.1
inde cum isdem, quonam modo flumen transi-
rent, supervenit Aristander non alias laetiora
exta vidisse se adfirmans, utique prioribus longe
diversa: tum sollicitudinis causas apparuisse, 5
nunc prorsus egregie litatum esse.
  Ceterum, quae subinde nuntiata sunt regi, 30.1
continuae felicitati rerum eius imposuerant la-
bem.
Menedemum, ut supra dictum est, mise- 31.1
rat ad obsidendum Spitamenen, Bactrianae de-
fectionis auctorem. Qui comperto hostis ad-
ventu, ne muris urbis includeretur, simul fretus
excipi posse, qua venturum sciebat, consedit 5
occultus.
Silvestre iter aptum insidiis tegendis 32.1
erat: ibi Dahas condidit. Equi binos armatos
vehunt, quorum invicem singuli repente desi-
liunt, equestris pugnae ordinem turbant.
Equo- 33.1
rum velocitati par est hominum pernicitas. Hos
Spitamenes saltum circumire iussos pariter et a
lateribus et a fronte et a tergo hosti ostendit.
Menedemus undique inclusus, ne numero qui- 34.1
dem par, diu tamen resistit clamitans nihil aliud
superesse locorum fraude deceptis quam hones-
tae mortis solacium ex hostium caede.
Ipsum 35.1
praevalens equus vehebat, quo saepius in cu-
neos barbarorum effusis habenis evectus magna
strage eos fuderat.
Sed cum unum omnes pe- 36.1
terent, multis vulneribus exanguis Hypsidem
quendam ex amicis hortatus est, ut in equum
suum escenderet et se fuga eriperet. Haec agen-
tem anima defecit, corpusque ex equo defluxit 5
in terram.
Hypsides poterat quidem effugere, 37.1
sed amisso amico mori statuit. Una erat cura,
ne inultus occideret: itaque subditis calcaribus
equo in medios hostis se immisit et memorabili
edita pugna obrutus telis est. 5
Quod ubi videre, 38.1
qui caedi supererant, tumulum paulo quam
cetera editiorem capiunt; quos Spitamenes fame
in deditionem subacturus obsedit.
Cecidere eo 39.1
proelio peditum II milia, CCC equites. Quam
cladem Alexander sollerti consilio texit, morte
denuntiata iis, qui ex proelio advenerant, si acta
vulgassent. 5