Ceterum Indiam et inde Oceanum peti- 8.5.1.1
turus, ne quid a tergo, quod destinata impedire
posset, moveretur, ex omnibus provinciis XXX
milia iuniorum legi iussit et ad se armata per-
duci, obsides simul habiturus et milites. 5
Cra- 2.1
terum autem ad persequendos Haustanen et
Catanen, qui ab ipso defecerant, misit; quorum
Haustanes captus est, Catanes in proelio occi-
sus. Polypercon quoque regionem, quae Buba- 5
cene appellatur, in dicionem redegit. Itaque
omnibus compositis cogitationes in bellum In-
dicum vertit.
Dives regio habebatur non auro 3.1
modo sed gemmis quoque margaritisque, ad
luxum magis quam ad magnificentiam exculta.
Periti militares auro et ebore fulgere dicebant. 4.1
Itaque, necubi vinceretur, cum ceteris praesta-
ret, scutis argenteas laminas, equis frenos aureos
addidit, loricas quoque alias auro, alias argento
adornavit. CXX milia armatorum erant, quae 5
regem ad id bellum sequebantur.
Iamque om- 5.1
nibus praeparatis <ratus>, quod olim prava mente
conceperat, tunc esse maturum, quonam modo
caelestes honores usurparet coepit agitare. Iovis
filium non dici tantum se, sed etiam credi vole- 5
bat, tamquam perinde animis imperare posset
ac linguis,
iussitque more Persarum Macedonas 6.1
venerabundos ipsum salutare prosternentes hu-
mi corpora. Non deerat talia concupiscenti per-
niciosa adulatio, perpetuum malum regum, quo-
rum opes saepius adsentatio quam hostis ever- 5
tit.
Nec Macedonum haec erat culpa—nemo 7.1
enim illorum quicquam ex patrio more labare
sustinuit—sed Graecorum, qui professionem
honestarum artium malis corruperant moribus.
Agis quidam Argivus, pessimorum carminum 8.1
post Choerilum conditor, et ex Sicilia Cleo—hic
quidem non ingenii solum sed etiam nationis
vitio adulator—et cetera urbium suarum pur-
gamenta [quae] propinquis etiam maximorum- 5
que exercituum ducibus a rege <prae>ferebantur.
Hi tum caelum illi aperiebant Herculemque et
Patrem Liberum et cum Polluce Castorem novo
numini cessuros esse iactabant.
Igitur festo die 9.1
omni opulentia convivium exornari iubet, cui
non Macedones modo et Graeci principes ami-
corum, sed etiam <barbari> nobiles adhiberentur.
Cum quibus cum discubuisset rex, paulisper 5
epulatus convivio egreditur.
Cleo, sicut prae- 10.1
paratum erat, sermonem cum admiratione lau-
dum eius instituit; merita deinde percensuit,
quibus uno modo referri gratiam posse, si, quem
intellegerent deum esse, confiterentur, exigua 5
turis impensa tanta beneficia pensaturi.
Per- 11.1
sas quidem non pie solum sed etiam prudenter
reges suos inter deos colere: maiestatem enim
imperii salutis esse tutelam. Ne Herculem qui-
dem et Patrem Liberum prius dicatos deos, 5
quam vicissent secum viventium invidiam: tan-
tundem quoque posteros credere, quantum
praesens aetas spopondisset.
Quodsi ceteri 12.1
dubitent, semetipsum, cum rex inisset convi-
vium, prostraturum humi corpus. Debere idem
facere ceteros et in primis sapientia praeditos:
ab illis enim cultus in regem exemplum esse 5
prodendum.
Haud perplexe in Callisthenen 13.1
dirigebatur oratio. Gravitas viri et prompta li-
bertas invisa erat regi, quasi solus Macedonas
paratos ad tale obsequium moraretur.
Is tum 14.1
silentio facto unum illum intuentibus ceteris
"Si rex" inquit "sermoni tuo adfuisset, nul-
lius profecto vox responsuri tibi desideraretur:
ipse enim peteret, ne in peregrinos ritus exter- 5
nosque degenerare se cogeres neu rebus felicis-
sime gestis invidiam tali adulatione contra-
heres.
Sed quoniam abest, ego tibi pro illo 15.1
respondeo nullum esse eundem et diuturnum et
praecoquem fructum, caelestesque honores non
dare te regi, sed auferre. Intervallo enim opus
est, ut credatur deus, semperque hanc gratiam 5
magnis viris posteri reddunt.
Ego autem seram 16.1
immortalitatem precor regi, et ut vita diuturna
sit et aeterna maiestas. Hominem consequi-
tur aliquando, numquam comitatur divinitas.
Herculem modo et Patrem Liberum consecra- 17.1
tae immortalitatis exempla referebas. Credisne
illos unius convivii decreto deos factos? Prius
ab oculis mortalium amolita natura est, quam
in caelum fama perveheret. 5
Scilicet ego et tu, 18.1
Cleo, deos facimus: a nobis divinitatis suae auc-
toritatem accepturus est rex! Potentiam tuam
experiri libet: fac aliquem regem, si deum potes
facere! Facilius est caelum dare quam impe- 5
rium.
Di propitii sine invidia, quae Cleo dixit, 19.1
audierint eodemque cursu, quo fluxere adhuc
res, ire patiantur. Nostris moribus velint nos
esse contentos. Non pudet patriae, nec desidero,
ad quem modum rex mihi colendus sit, discere 5
<a victis>.
Quos equidem victores esse confiteor, 20.1
si ab illis leges, quis vivamus, accipimus."
Aequis auribus Callisthenes, veluti vindex pu-
blicae libertatis, audiebatur. Expresserat non
adsensionem modo sed etiam vocem, seniorum 5
praecipue, quibus gravis erat inveterati moris
externa mutatio.
Nec quicquam eorum, quae 21.1
invicem iactata erant, rex ignorabat, cum post
aulaea, quae lectis obduxerat, staret. Igitur ad
Agin et Cleonem misit, ut sermone finito bar-
baros tantum, cum intrasset, procumbere suo 5
more paterentur, et paulo post, quasi potiora
quaedam egisset, convivium repetit.
Quem 22.1
venerantibus Persis Polypercon, qui cubabat
super regem, unum ex iis mento contingentem
humum per ludibrium coepit hortari, ut vehe-
mentius id quateret ad terram, elicuitque iram 5
Alexandri, quam olim animo capere non pot-
erat.
Itaque rex "Tu autem" inquit "non 23.1
veneraberis me? An tibi uni digni videmur esse
ludibrio?" Ille nec regem ludibrio nec se con-
temptu dignum esse respondit.
Tum detrac- 24.1
tum eum lecto rex praecipitat in terram et, cum
is pronus corruisset, "Videsne" inquit "idem
te fecisse, quod in alio paulo ante ridebas?" Et
tradi eo in custodiam iusso convivium solvit. 5