Hinc Polypercon ad urbem Noram cum 8.11.1.1
exercitu missus inconditos oppidanos proelio
vicit: intra munimenta compulsos secutus ur-
bem in dicionem redegit.
Multa ignobilia op- 2.1
pida deserta a suis venere in regis potestatem.
Quorum incolae armati petram Aornin nomine
occupaverunt. Hanc ab Hercule frustra obses-
sam esse terraeque motu coactum absistere fama 5
vulgaverat.
Inopem consilii Alexandrum, quia 3.1
undique praeceps et abrupta rupes erat, senior
quidam peritus locorum cum duobus filiis adiit,
si pretium operae esset, aditum se monstraturum
esse promittens. 5
LXXX talenta constituit da- 4.1
turum Alexander et altero ex iuvenibus obside
retento ipsum ad exequenda, quae obtulerat,
dimisit.
Leviter armatis dux datus est Mulli- 5.1
nus, scriba regis; hos enim circuitu, quo fallerent
hostem, in summum iugum placebat evadere.
Petra non, ut pleraeque, modicis ac mollibus 6.1
clivis in sublime fastigium crescit, sed in metae
maxime modum erecta est, cuius ima spatiosiora
sunt, altiora in artius coeunt, summa in acutum
cacumen exurgunt. 5
Radices eius Indus amnis 7.1
subit, praealtus, utrimque asperis ripis; ab altera
parte voragines eluviesque praeruptae sunt. Nec
alia expugnandi patebat via, quam ut repleren-
tur. 5
Ad manum silva erat, quam rex ita caedi 8.1
iussit, ut nudi stipites iacerentur; quippe rami
fronde vestiti impedissent ferentes. Ipse primus
truncam arborem iecit, clamorque exercitus
[se], index alacritatis, secutus est nullo detrec- 5
tante munus, quod rex occupavisset.
Intra sep- 9.1
timum diem cavernas expleverant, cum rex
sagittarios et Agrianos iubet per ardua eniti.
Iuvenesque promptissimos ex sua cohorte XXX
delegit; 5
duces his dati sunt Charus et Alexan- 10.1
der, quem rex nominis, quod sibi cum eo com-
mune esset, admonuit. Ac primo, quia tam
manifestum periculum erat, ipsum regem dis-
crimen subire non placuit; 5
sed ut signum tuba 11.1
datum est, vir audaciae promptae conversus ad
corporis custodes sequi se iubet primusque in-
vadit in rupem. Nec deinde quisquam Mace-
donum substitit, relictisque stationibus sua 5
sponte regem sequebantur.
Multorum misera- 12.1
bilis fuit casus, quos ex praerupta rupe lapsos
amnis praeterfluens hausit, triste spectaculum
etiam non periclitantibus; cum vero alieno exi-
tio, quid ipsis timendum foret, admonerentur, 5
in metum misericordia versa non extinctos sed
semet ipsos deflebant.
Et iam eo perventum 13.1
erat, unde sine pernicie nisi victores redire non
possent, ingentia saxa in subeuntes provolven-
tibus barbaris, quis perculsi instabili et lubrico
gradu praecipites reccidebant. 5
Evaserant ta- 14.1
men Alexander et Charus, quos cum XXX
delectis praemiserat rex, et iam pugnare com-
minus coeperant; sed cum superne tela barbari
ingererent, saepius ipsi feriebantur quam vul- 5
nerabant.
Ergo Alexander et nominis sui et 15.1
promissi memor, dum acrius quam cautius dimi-
cat, confossus undique obruitur.
Quem ut 16.1
Charus iacentem conspexit, ruere in hostem
omnium praeter ultionem immemor coepit mul-
tosque hasta, quosdam gladio interemit. Sed
cum tot unum incesserent manus, super amici 5
corpus procubuit exanimis.
Haud secus quam 17.1
par erat promptissimorum iuvenum ceterorum-
que militum interitu commotus rex signum
receptui dedit.
Saluti fuit, quod sensim et in- 18.1
trepidi se receperunt, et barbari hostem depu-
lisse contenti non institere cedentibus.
Cete- 19.1
rum Alexander, cum statuisset desistere incepto
—quippe nulla spes potiundae petrae offere-
batur—tamen speciem ostendit in obsidione
perseverantis: nam et itinera obsideri iussit et 5
turres admoveri et fatigatis alios succedere.
Cuius pertinacia cognita Indi per biduum 20.1
quidem ac duas noctes cum ostentatione non
fiduciae modo sed etiam victoriae epulati sunt
tympana suo more pulsantes.
Tertia vero 21.1
nocte tympanorum quidem strepitus desierat
audiri, ceterum ex tota petra faces refulgebant,
quas accenderant barbari, ut tutior esset ipsis
fuga obscura nocte per invia saxa cursuris. 5
Rex Balacro, qui specularetur, praemisso co- 22.1
gnoscit petram fuga Indorum esse desertam.
Tum dato signo, ut universi conclamarent, in-
composite fugientibus metum incussit,
multi- 23.1
que, tamquam adesset hostis, per lubrica saxa
perque invias cotes praecipitati occiderunt, plu-
res aliqua membrorum parte mulcati ab integris
deserti sunt. 5
Rex, locorum magis quam hos- 24.1
tium victor, tamen magnae victoriae <speciem>
sacrificiis et cultu deum fecit. Arae in petra
locatae sunt Minervae Victoriae [que].
Duci- 25.1
bus itineris, quo subire iusserat leviter armatos,
etsi promissis minora praestiterant, pretium
cum fide redditum est, petrae regionisque ei
adiunctae Sisocosto tutela permissa. 5