LIBER X
  Isdem fere diebus Cleander et Sitalces et 10.1.1.1
cum Agathone Heracon superveniunt, qui Par-
menionem iussu regis occiderant.
V milia pedi- 2.1
tum cum equitibus M, sed et accusatores eos e
provincia, cui praefuerant, sequebantur; nec
tot facinora, quot admiserant, compensare po-
terat caedis perquam gratae regi ministerium. 5
Quippe cum omnia profana spoliassent, ne 3.1
sacris quidem abstinuerant, virginesque et prin-
cipes feminarum stupra perpessae corporum
ludibria deflebant.
Invisum Macedonum no- 4.1
men avaritia eorum ac libido barbaris fecerat.
Inter omnes tamen eminebat Cleandri furor, 5.1
qui nobilem virginem constupratam servo suo
paelicem dederat.
Plerique amicorum Alexan- 6.1
dri non tam criminum, quae palam obicieban-
tur, atrocitatem quam memoriam occisi per
illos Parmenionis, quod tacitum prodesse reis
apud regem poterat, intuebantur, laeti recci- 5
disse iram in irae ministros, nec ullam poten-
tiam scelere quaesitam cuiquam esse diuturnam.
Rex cognita causa pronuntiavit ab accusatori- 7.1
bus unum et id maximum crimen esse praeteri-
tum, desperationem salutis suae: numquam
enim talia ausuros, qui ipsum ex India sospitem
aut optassent reverti aut credidissent reversu- 5
rum.
Igitur hos quidem vinxit, DC autem mi- 8.1
litum, qui saevitiae eorum ministri fuerant, in-
terfici iussit.
Eodem die sumptum est suppli- 9.1
cium de iis quoque, quos auctores defectionis
Persarum Craterus adduxerat.
  Haud multo post Nearchus et Onesicritus, 10.1
quos longius in Oceanum procedere iusserat,
superveniunt.
Nuntiabant autem quaedam 11.1
audita, alia comperta: insulam ostio amnis ob-
iectam auro abundare, inopem equorum esse:
singulos eos compererant ab iis, qui ex conti-
nenti traicere auderent, singulis talentis emi. 5
Plenum esse beluarum mare: aestu secundo 12.1
eas ferri magnarum navium corpora aequantes,
truci cantu deterritas sequi classem cum magno
aequoris strepitu velut demersa navigia subisse
aquas. 5
Cetera incolis crediderant, inter quae: 13.1
Rubrum mare non a colore undarum, ut pleri-
que crederent, sed ab Erythro rege appellari;
esse haud procul a continenti insulam palme- 14.1
tis frequentibus consitam et in medio fere ne-
more columnam eminere, Erythri regis monu-
mentum, litteris gentis eius scriptam.
Adicie- 15.1
bant navigia, quae lixas mercatoresque vexis-
sent, famam auri secutis gubernatoribus in in-
sulam esse transmissa nec deinde ab iis postea
visa. 5
Rex cognoscendi plura cupidine accen- 16.1
sus rursus eos terram legere iubet, donec ad
Euphratis <os> adpellerent classem, inde adverso
amne Babylona subituros.
  Ipse animo infinita complexus statuerat 17.1
omni ad orientem maritima regione perdomita
ex Syria petere Africam, Carthagini infensus,
inde Numidiae solitudinibus peragratis cursum
Gadis dirigere—ibi namque columnas Hercu- 5
lis esse fama vulgaverat—,
Hispanias deinde, 18.1
quas Hiberiam Graeci a flumine Hibero voca-
bant, adire et praetervehi Alpes Italiaeque
oram, unde in Epirum brevis cursus est.
Igitur 19.1
Mesopotamiae praetoribus imperavit [ut] ma-
teria in Libano monte caesa devectaque ad ur-
bem Syriae Thapsacum septingentarum carinas
navium ponere: septiremis omnes esse deduci- 5
que Babylona. Cypriorum regibus imperatum,
ut aes stuppamque et vela praeberent.
Haec 20.1
agenti Pori et Taxilis regum litterae traduntur,
Abisaren morbo, Philippum, praefectum ipsius,
ex vulnere interisse oppressosque, qui vulneras-
sent eum. 5
Igitur Philippo substituit Eudae- 21.1
monem—dux erat Thracum—, Abisaris regnum
filio eius attribuit.
  Ventum est deinde Parsagada: Persica est 22.1
gens, cuius satrapes Orsines erat, nobilitate ac
divitiis inter omnes barbaros eminens.
Genus 23.1
ducebat a Cyro, quondam rege Persarum; opes
et a maioribus traditas habebat et ipse longa
imperii possessione cumulaverat.
Is regi cum 24.1
omnis generis donis, non ipsi modo ea sed etiam
amicis eius daturus, occurrit. Equorum domiti
greges sequebantur currusque argento et auro
adornati, pretiosa supellex et nobiles gemmae, 5
aurea magni ponderis vasa vestesque purpu-
reae et signati argenti talentum III milia.
Ceterum tanta benignitas barbaro causa mor- 25.1
tis fuit. Nam cum omnes amicos regis donis
super ipsorum vota coluisset, Bagoae spadoni,
qui Alexandrum obsequio corporis devinxerat
sibi, nullum honorem habuit, 5
admonitusque a 26.1
quibusdam aeque Alexandro cordi esse, respon-
dit amicos regis, non scorta se colere, nec moris
esse Persis mares ducere, qui stupro effemina-
rentur. 5
His auditis spado potentiam flagitio 27.1
et dedecore quaesitam in caput nobilissimi et in-
sontis exercuit. Namque gentis eiusdem levis-
simos falsis criminibus adstruxit, monitos tum
demum ea deferre, cum ipse iussisset. 5
Interim 28.1
quotiens sine arbitris erat, credulas regis aures
implebat dissimulans causam irae, quo gravior
criminantis auctoritas esset.
Nondum suspec- 29.1
tus erat Orsines, iam tamen vilior. Reus enim
in secreto agebatur latentis periculi ignarus, et
importunissimum scortum, ne in stupro quidem
et dedecoris patientia fraudis oblitum, quotiens 5
amorem regis in se accenderat, Orsinen modo
avaritiae, interdum etiam defectionis arguebat.
Iam matura erant in perniciem innocentis 30.1
mendacia, et fatum, cuius inevitabilis sors est,
adpetebat. Forte enim sepulchrum Cyri Alex-
ander iussit aperiri, in quo erat conditum eius
corpus, cui dare volebat inferias. 5
Auro argen- 31.1
toque [conditum] repletum esse crediderat—
quippe ita fama Persae vulgaverant—, sed prae-
ter clipeum eius putrem et arcus duos Scythicos
et acinacem nihil repperit. 5
Ceterum corona 32.1
aurea imposita amiculo, cui adsuerat ipse, so-
lium, in quo corpus iacebat, velavit miratus
tanti nominis regem tantis praeditum opibus
haud pretiosius sepultum esse, quam si fuisset 5
e plebe.
Proximus erat lateri spado, qui re- 33.1
gem intuens "Quid mirum" inquit "est inania
sepulchra esse regum, cum satraparum domus
aurum inde egestum capere non possint?
Quod 34.1
ad me attinet, ipse hoc bustum antea non vide-
ram, sed ex Dareo ita accepi, III milia talen-
tum condita esse cum Cyro.
Hinc illa benigni- 35.1
tas in te, ut, quod impune habere non poterat
Orsines, donando etiam gratiam iniret."
Con- 36.1
citaverat iam animum in iram, cum ii, quibus
negotium idem dederat, superveniunt: hinc Ba-
goas, hinc ab eo subornati falsis criminibus oc-
cupant aures. 5
Antequam accusari se suspica- 37.1
retur, Orsines in vincula est traditus. Non con-
tentus supplicio insontis spado ipse morituro
manum iniecit. Quem Orsines intuens "Audie-
ram" inquit "in Asia olim regnasse feminas; 5
hoc vero novum est, regnare castratum!"
Hic 38.1
fuit exitus nobilissimi Persarum nec insontis
modo, sed eximiae quoque benignitatis in re-
gem.
Eodem tempore Phradates regnum ad- 39.1
fectasse suspectus occiditur. Coeperat esse
praeceps ad repraesentanda supplicia, item ad
deteriora credenda.
Scilicet res secundae va- 40.1
lent commutare naturam, et raro quisquam erga
bona sua satis cautus est. Idem enim paulo ante
Lyncestem Alexandrum delatum a duobus in-
dicibus damnare non sustinuerat, 5
humiliores 41.1
quoque reos contra suam voluntatem, quia cete-
ris videbantur insontes, passus absolvi; hosti-
bus victis regna reddiderat:
ad ultimum ta- 42.1
men ita ab semetipso degeneravit, ut in<victi>
quondam adversus libidinem animi arbitrio
scorti aliis regna daret, aliis adimeret vitam.
  Isdem fere diebus litteras a Coeno accipit 43.1
de rebus in Europa et Asia gestis, dum ipse In-
diam subegit.
Zopyrio, Thraciae praepositus, 44.1
cum expeditionem in Getas faceret, tempesta-
tibus procellisque subito coortis cum toto exer-
citu oppressus erat.
Qua cognita clade Seuthes 45.1
Odrysas, populares suos, ad defectionem com-
pulerat. Amissa propemodum Thracia ne Grae-
cia quidem * * *