Intuentibus lacrimae obortae praebuere 10.5.1.1
speciem iam non regem, sed funus eius visentis
exercitus.
Maeror tamen circumstantium lec- 2.1
tum eminebat; quos ut rex aspexit, "Invenie-
tis," inquit "cum excessero, dignum talibus
viris regem?"
Incredibile dictu audituque, in 3.1
eodem habitu corporis, in quem se composuerat,
cum admissurus milites esset, durasse, donec a
toto exercitu illud ultimum persalutatus est.
Dimissoque vulgo velut omni vitae debito libe- 5
ratus fatigata membra reiecit,
propiusque ad- 4.1
ire iussis amicis—nam et vox deficere iam coe-
perat—detractum anulum digito Perdiccae tra-
didit adiectis mandatis, ut corpus suum ad
Hammonem ferri iuberent. 5
Quaerentibusque 5.1
his, cui relinqueret regnum, respondit ei, qui esset
optimus; ceterum providere iam se ob id cer-
tamen magnos funebres ludos parari sibi.
Rur- 6.1
sus Perdicca interrogante, quando caelestes ho-
nores haberi sibi vellet, dixit tum velle, cum ipsi
felices essent. Suprema haec vox fuit regis, et
paulo post extinguitur. 5
  Ac primo ploratu lamentisque et planctibus 7.1
tota regia personabat; mox velut in vasta soli-
tudine omnia tristi silentio muta torpebant, ad
cogitationes, quid deinde futurum esset, dolore
converso. 5
Nobiles pueri custodiae corporis eius 8.1
adsueti nec doloris magnitudinem capere nec
se ipsos intra vestibulum regiae tenere potue-
runt: vagique et furentibus similes tantam ur-
bem luctu ac maerore compleverant nullis 5
questibus omissis, quos in tali casu dolor sug-
gerit.
Ergo qui extra regiam adstiterant Mace- 9.1
dones pariter barbarique concurrunt, nec pote-
rant victi a victoribus in communi dolore dis-
cerni. Persae iustissimum ac mitissimum domi-
num, Macedones optimum ac fortissimum re- 5
gem invocantes certamen quoddam maeroris
edebant.
Nec maestorum solum sed etiam in- 10.1
dignantium voces exaudiebantur, tam viridem
et in flore aetatis fortunaeque invidia deum
ereptum esse rebus humanis. Vigor eius et vul-
tus educentis in proelium milites, obsidentis ur- 5
bes, evadentis in muros, fortes viros pro con-
tione donantis occurrebant oculis.
Tum Mace- 11.1
dones divinos honores negasse ei paenitebat,
impiosque et ingratos fuisse se confitebantur,
quod aures eius debita appellatione fraudas-
sent. Et cum diu nunc in veneratione nunc in 5
desiderio regis haesissent, in ipsos versa mise-
ratio est.
Macedonia profecti ultra Euphraten 12.1
<in> mediis hostibus novum imperium aspernan-
tibus destitutos se esse cernebant: sine certo
regis herede, sine herede regni publicas vires ad
se quemque tracturum. 5
Bella deinde civilia, 13.1
quae secuta sunt, mentibus augurabantur: ite-
rum, non de regno Asiae, sed de rege, ipsis san-
guinem esse fundendum, novis vulneribus vete-
res rumpendas cicatrices: 5
senes, debiles, modo 14.1
petita missione <a> iusto rege, nunc morituros pro
potentia forsitan satellitis alicuius ignobilis.
  Has cogitationes volventibus nox superve- 15.1
nit terroremque auxit. Milites in armis vigila-
bant, Babylonii alius e muris, alius culmine sui
quisque tecti prospectabant quasi certiora vi-
suri. 5
Nec quisquam lumina audebat accen- 16.1
dere. Et quia oculorum cessabat usus, fremitus
vocesque auribus captabant ac plerumque vano
metu territi per obscuras semitas alius alii oc-
cursantes invicem suspecti ac solliciti fereban- 5
tur.
Persae comis suo more detonsis in lugu- 17.1
bri veste cum coniugibus ac liberis non ut victo-
rem et modo [ut] hostem, sed ut gentis suae ius-
tissimum regem vero desiderio lugebant. Ad-
sueti sub rege vivere non alium, qui imperaret 5
ipsis, digniorem fuisse confitebantur.
Nec 18.1
muris urbis luctus continebatur, sed proximam
regionem ab ea, deinde magnam partem Asiae
cis Euphraten tanti mali fama pervaserat.
Ad 19.1
Darei quoque matrem celeriter perlata est. Ab-
scissa ergo veste, quam induta erat, lugubrem
sumpsit laceratisque crinibus humi corpus abie-
cit. 5
Adsidebat ei altera ex neptibus nuper 20.1
amissum Hephaestionem, cui nupserat, lugens
propriasque causas doloris in communi maesti-
tia retractabat.
Sed omnium suorum mala Si- 21.1
sigambis una capiebat: illa suam, illa neptium
vicem flebat. Recens dolor etiam praeterita re-
vocaverat. Crederes modo amissum Dareum, et
pariter miserae duorum filiorum exequias esse 5
ducendas. Flebat simul mortuos vivosque.
Quem enim puellarum acturum esse curam? 22.1
quem alium futurum Alexandrum? iterum esse
se captas, iterum excidisse regnum. Qui mortuo
Dareo ipsas tueretur, repperisse; qui post Alex-
andrum respiceret, utique non reperturas. 5
Subibat inter haec animum LXXX fratres 23.1
suos eodem die ab Ocho, saevissimo regum, tru-
cidatos adiectumque stragi tot filiorum patrem;
e septem liberis, quos genuisset ipsa, unum su-
peresse; ipsum Dareum floruisse paulisper, ut 5
crudelius posset extingui.
Ad ultimum dolori 24.1
succubuit obvolutoque capite accidentes geni-
bus suis neptem nepotemque aversata cibo pa-
riter abstinuit et luce. Quinto, postquam mori
statuerat, die extincta est. 5
Magnum profecto 25.1
Alexandri indulgentiae in eam iustitiaeque in
omnes captivos documentum est mors huius,
quae cum sustinuisset post Dareum vivere,
Alexandro esse superstes erubuit. 5
  Et, hercule, iuste aestimantibus regem 26.1
liquet bona naturae eius fuisse, vitia vel fortu-
nae vel aetatis.
Vis incredibilis animi, laboris 27.1
patientia propemodum nimia, fortitudo non in-
ter reges modo excellens, sed inter illos quoque,
quorum haec sola virtus fuit,
liberalitas saepe 28.1
maiora tribuentis, quam a dis petuntur, cle-
mentia in devictos—tot regna aut reddita, qui-
bus ea ademerat bello, aut dono data—,
mor- 29.1
tis, cuius metus ceteros exanimat, perpetua con-
temptio, gloriae laudisque ut iusto maior cupi-
do, ita ut iuveni et in tantis sane remittenda
rebus; 5
iam pietas erga parentes, quorum 30.1
Olympiada immortalitati consecrare decreve-
rat, Philippum ultus erat,
iam in omnes fere 31.1
amicos benignitas, erga milites benevolentia,
consilium par magnitudini animi et, quantam
vix poterat aetas eius capere, sollertia,
modus 32.1
immodicarum cupiditatum, veneris intra natu-
rale desiderium usus nec ulla nisi ex permisso
voluptas—ingenii profecto dotes erant.
Illa 33.1
fortunae: dis aequare se et caelestes honores
accersere et talia suadentibus oraculis credere
et dedignantibus venerari ipsum vehementius
quam par esset irasci, in externum habitum mu- 5
tare corporis cultum, imitari devictarum gen-
tium mores, quos ante victoriam spreverat.
Nam iracundiam et cupidinem vini sicuti iu- 34.1
venta inritaverat, ita senectus mitigare potuis-
set.
Fatendum est tamen, cum plurimum vir- 35.1
tuti debuerit, plus debuisse fortunae, quam
solus omnium mortalium in potestate habuit.
Quotiens illum a morte revocavit! quotiens te-
mere in pericula vectum perpetua felicitate 5
protexit!
Vitae quoque finem eundem illi 36.1
quem gloriae statuit. Expectavere eum fata,
dum Oriente perdomito aditoque Oceano,
quicquid mortalitas capiebat, impleret.
  Huic regi ducique successor quaerebatur, 37.1
sed maior moles erat, quam ut unus subire eam
posset. Itaque nomen quoque eius et fama re-
rum in totum propemodum orbem reges ac
regna diffudit, clarissimique sunt habiti, qui 5
etiam minimae parti tantae fortunae adhaese-
runt.