Sed iam fatis admovebantur Macedo- 10.9.1.1
num genti bella civilia; nam et insociabile est
regnum et a pluribus expetebatur.
Primum 2.1
ergo conlisere vires, deinde disperserunt; et cum
pluribus corpus, quam capiebat, <capitibus> one-
rassent, cetera membra deficere coeperunt,
quodque imperium sub uno stare potuisset, dum 5
a pluribus sustinetur, ruit.
Proinde iure meri- 3.1
toque populus Romanus salutem se principi suo
debere profitetur, qui noctis, quam paene su-
premam habuimus, novum sidus inluxit.
Hu- 4.1
ius, hercule, non solis ortus lucem caliganti red-
didit mundo, cum sine suo capite discordia
membra trepidarent.
Quot ille tum extinxit 5.1
faces! quot condidit gladios! quantam tempes-
tatem subita serenitate discussit! Non ergo re-
virescit solum sed etiam floret imperium.
Ab- 6.1
sit modo invidia, excipiet huius saeculi tempora
eiusdem domus utinam perpetua, certe diutur-
na posteritas.
  Ceterum, ut ad ordinem, a quo me contem- 7.1
platio publicae felicitatis averterat, redeam,
Perdicca unicam spem salutis suae in Meleagri
morte ponebat: vanum eundem et infidum ce-
leriterque res novaturum et sibi maxime infes- 5
tum occupandum esse.
Sed alta dissimulatione 8.1
consilium premebat, ut opprimeret incautum.
Ergo clam quosdam ex copiis, quibus praeerat,
subornavit, ut, quasi ignoraret ipse, quereren-
tur palam Meleagrum aequatum esse Perdiccae. 5
Quorum sermone Meleager ad se relato furens 9.1
ira Perdiccae, quae comperisset, exponit. Ille
velut nova re exterritus admirari, queri dolen-
tisque speciem ostentare ei coepit; ad ultimum
convenit, ut comprehenderentur tam seditiosae 5
vocis auctores.
Agit Meleager gratias ample- 10.1
xusque Perdiccam fidem eius in se ac benevo-
lentiam conlaudat.
Tum communi consilio 11.1
rationem opprimendi noxios ineunt. Placet
exercitum patrio more lustrari, et probabilis
causa videbatur praeterita discordia.
Mace- 12.1
donum reges ita lustrare soliti erant milites, ut
discissae canis viscera ultimo in campo, in
quem deduceretur exercitus, ab utraque abice-
rent parte, intra id spatium armati omnes sta- 5
rent, hinc equites, illinc phalanx.
Itaque eo 13.1
die, quem huic sacro destinaverant, rex cum
equitibus elephantisque constiterat contra pedi-
tes, quis Meleager praeerat.
Iam equestre ag- 14.1
men movebatur, et pedites subita formidine ob
recentem discordiam haud sane pacati quic-
quam expectantes parumper addubitavere, an
in urbem subducerent copias: quippe pro equi- 5
tibus planities erat.
Ceterum veriti, ne temere 15.1
commilitonum fidem damnarent, substitere
praeparatis ad dimicandum animis, si quis vim
inferret. Iam agmina coibant, parvumque in-
tervallum erat, quod aciem utramque divide- 5
ret:
itaque rex cum una ala obequitare pediti- 16.1
bus coepit discordiae auctores, quos tueri ipse
debebat, instinctu Perdiccae ad supplicia de-
poscens, minabaturque omnes turmas cum ele-
phantis inducturum se in recusantes. 5
Stupe- 17.1
bant improviso malo pedites, nec plus in ipso
Meleagro erat aut consilii aut animi. Tutissi-
mum ex praesentibus videbatur expectare po-
tius quam movere fortunam. 5
Tum Perdicca, 18.1
ut torpentes et obnoxios vidit, CCC fere, qui
Meleagrum erumpentem ex contione, quae pri-
ma habita est post mortem Alexandri, secuti
erant, a ceteris discretos elephantis in conspectu 5
totius exercitus obicit, omnesque beluarum pe-
dibus obtriti sunt nec prohibente Philippo nec
auctore:
apparebatque id modo pro suo vin- 19.1
dicaturum, quod adprobasset eventus. Hoc bel-
lorum civilium Macedonibus et omen et prin-
cipium fuit.
Meleager sero intellecta fraude 20.1
Perdiccae tum quidem, quia ipsius corpori vis
non adferebatur, in agmine quietus stetit;
[et] 21.1
mox damnata spe salutis, cum eius nomine,
quem ipse fecerat regem, in perniciem suam
abutentis videret inimicos, confugit in templum
ac ne loci quidem religione defensus occiditur. 5