Sagitta. Hanc unam de Herculis telis 2.15.1.1
esse demonstrant, qua aquilam dicitur interfecisse,
quae Promethei iocinera fertur exedisse; de quo plu-
ribus dicere non inutile uidetur. Antiqui, cum maxima
caerimonia deorum immortalium sacrificia adminis- 5
trarent, soliti sunt totas hostias in sacrorum consu-
mere flamma. Itaque cum propter sumptus magnitu-
dinem sacrificia pauperibus non obtingerent, Prome-
theus, qui propter excellentiam ingenii miram ho-
mines finxisse existimatur, recusatione dicitur ab 10
Ioue inpetrasse ut partem hostiae in ignem coicerent,
partem in suo consumerent uictu; idque postea con-
suetudo firmauit. Quod cum facile a deo, non ut ho-
mine auaro, inpetrasset, ipse Prometheus immolat
tauros duos. Quorum primum iocinera cum in ara 15
posuisset, reliquam carnem ex utroque tauro in unum
conpositam corio bubulo texit; ossa autem quae-
cumque fuerunt, reliqua pelle contecta in medio con-
locauit et Ioui fecit potestatem ut quam uellet eorum
sumeret partem. Iuppiter autem, etsi non pro diuina 20
fecit cogitatione neque ut deum licebat, omnia qui
debuit ante prouidere, sed (quoniam credere institui-
mus historiis) deceptus a Prometheo, utrumque pu-
tans esse taurum, delegit ossa pro sua dimidia parte.
Itaque post ea in sollemnibus et religiosis sacrificiis 25
carne hostiarum consumpta, reliquias, quae pars fuit
deorum, eodem igni conburunt.
  Sed ut ad propositum reuertamur, Iuppiter cum 2.1
factum rescisset, animo permoto mortalibus eripuit
ignem, ne Promethei gratia <pl>us deorum potestate
ualeret, neue carnis usus utilis hominibus uideretur,
cum coqui non posset. Prometheus autem, consuetus 5
insidiari, sua opera ereptum mortalibus ignem resti-
tuere cogitabat. Itaque ceteris remotis, deuenit ad
Iouis ignem; quo deminuto et in ferulam coniecto,
laetus ut uolare, non currere uideretur, ferulam iac-
tans, ne spiritus interclusus uaporis exstingueret in 10
angustia lumen. Itaque homines adhuc plerumque,
qui laetitiae fiunt nuntii, celerrime ueniunt. Praeterea
in certatione ludorum cursoribus instituerunt ex
Promethei consuetudine ut currerent lampadem
iactantes. 15
  Pro quo Iuppiter facto mortalibus parem gra- 3.1
tiam referens, mulierem tradidit his, quam a Vulcano
factam deorum uoluntas omni munere donauit;
itaque Pandora est appellata. Prometheum autem
in monte Scythiae nomine Caucaso ferrea catena 5
uinxit; quem adligatum ad triginta milia annorum
Aeschylus tragoediarum scriptor dicit. Praeterea ad-
misit ei aquilam, quae adsidue noctu renascentia
iocinera exesset. Hanc autem aquilam nonnulli ex
Typhone et Echi<d>na natam, alii ex Terra et Tartaro, 10
complures Vulcani factam manibus demonstrant,
animamque ei ab Ioue traditam dicunt.
  Sed de eius solutione haec memoriae prodita 4.1
est causa. Cum Iuppiter Thetidis conubium pulchri-
tudine corporis inductus peteret, neque a timida uir-
gine inpetraret, neque ea re minus efficere cogitaret,
illo tempore Parcae feruntur cecinisse fata, quae per- 5
fici natura uoluit rerum. Dixerunt enim, quicumque
Thetidis fuisset maritus, eius filium patria fore laude
clariorem; quod Prometheus non uoluntate, sed ne-
cessitudine uigilans, auditum Ioui nuntiauit. Qui
ueritus id quod ipse Saturno patri fecisset in simili 10
causa, ne patris regno priuatus cogeretur, destitit
Thetin uelle ducere uxorem, et Prometheo pro bene-
ficio meritam retulit gratiam eumque uinculis libe-
rauit. Neque, id quod fuerat iuratus, remisit uacuum
omni adligatione futurum; sed memoriae causa ex 15
utraque re, hoc est lapide et ferro, digitum sibi uin-
ciri iussit. Qua consuetudine homines usi, quo satis-
facere Prometheo uiderentur, anulos lapide et ferro
conclusos habere coeperunt. Nonnulli etiam coronam
habuisse dixerunt, ut se uictorem inpune peccasse 20
diceret. Itaque homines in maxima laetitia uicto-
riisque coronas habere instituerunt; id exercitatio-
nibus et conuiuiis perspicere licebit.
  Sed, opinor, ad initium causae et interitum 5.1
aquilae reuertar. Hercules missus ab Eurystheo ad
Hesperidum mala, nescius uiae, deuenit ad Prome-
thea, quem in Caucaso monte uinctum fuisse supra
diximus. A quo uia demonstrata, uictor iam dum 5
iter faceret, contendit ut et draconem, de quo ante
diximus, interfectum diceret, et gratiam pro beneficio
referret. Nam confestim honorem quem potuit, red-
didit †merenti. Qua <clade>† dimissa, homines ins-
tituerunt ut hostiis immolatis iocinera consumerent 10
in deorum altaribus, ut exsaturare eos pro uisceribus
Promethei uiderentur.
  Vt Eratosthenes autem de Sagitta demons- 6.1
trat, hac Apollo Cyclopas interfecit, qui fulmen Ioui
fecerunt, quo Aesculapium interfectum complures
dixerunt. Hanc autem sagittam in Hyperboreo monte
Apollinem defodisse. Cum autem Iuppiter ignouerit fi- 5
lio, ipsam sagittam uento ad Apollinem perlatam cum
frugibus quae eo tempore nascebantur. Hanc igitur
ob causam inter sidera demonstrant.