et hic annus tribunum auctorem legis agrariae habuit. 2.44.1.1
Tib. Pontificius fuit. is eandem uiam, uelut processisset
Sp. Licinio, ingressus dilectum paulisper impediit. pertur- 2.1
batis iterum patribus Ap. Claudius uictam tribuniciam
potestatem dicere priore anno, in praesentia re, exemplo in
perpetuum, quando inuentum sit suis ipsam uiribus dissolui.
neque enim unquam defuturum qui et ex collega uictoriam 3.1
sibi et gratiam melioris partis bono publico uelit quaesitam;
et plures, si pluribus opus sit, tribunos ad auxilium consulum
paratos fore, et unum uel aduersus omnes satis esse. darent 4.1
modo et consules et primores patrum operam ut, si minus
omnes, aliquos tamen ex tribunis rei publicae ac senatui
conciliarent. praeceptis Appi moniti patres et uniuersi 5.1
comiter ac benigne tribunos appellare, et consulares ut
cuique eorum priuatim aliquid iuris aduersus singulos erat,
partim gratia, partim auctoritate obtinuere ut tribuniciae
potestatis uires salubres uellent rei publicae esse, quattuor- 6.1
que tribunorum aduersus unum moratorem publici com-
modi auxilio dilectum consules habent.
inde ad Ueiens bellum profecti, quo undique ex Etruria 7.1
auxilia conuenerant, non tam Ueientium gratia concitata
quam quod in spem uentum erat discordia intestina dissolui
rem Romanam posse. principesque in omnium Etruriae 8.1
populorum conciliis fremebant aeternas opes esse Romanas
nisi inter semet ipsi seditionibus saeuiant; id unum uene-
num, eam labem ciuitatibus opulentis repertam ut magna 9.1
imperia mortalia essent. diu sustentatum id malum, par-
tim patrum consiliis, partim patientia plebis, iam ad extrema
uenisse. duas ciuitates ex una factas; suos cuique parti
magistratus, suas leges esse. primum in dilectibus saeuire 10.1
solitos, eosdem in bello tamen paruisse ducibus. quali-
cumque urbis statu, manente disciplina militari sisti po-
tuisse; iam non parendi magistratibus morem in castra quo-
que Romanum militem sequi. proximo bello in ipsa acie, in 5
ipso certamine, consensu exercitus traditam ultro uictoriam 11.1
uictis Aequis, signa deserta, imperatorem in acie relictum,
iniussu in castra reditum. profecto si instetur, suo milite 12.1
uinci Romam posse. nihil aliud opus esse quam indici
ostendique bellum; cetera sua sponte fata et deos gestu-
ros. hae spes Etruscos armauerant, multis in uicem
casibus uictos uictoresque. 5