legati terni in 36.3.1.1
Africam ad Carthaginienses et in Numidiam ad fru-
mentum rogandum, quod in Graeciam portaretur, missi,
pro quo pretium solueret populus Romanus. adeoque 2.1
in apparatum curamque eius belli ciuitas intenta fuit,
ut P. Cornelius consul ediceret, qui senatores essent 3.1
quibusque in senatu sententiam dicere liceret, quique
minores magistratus essent, ne quis eorum longius ab
urbe Roma abiret, quam unde eo die redire posset,
neue uno tempore quinque senatores ab urbe Roma 5
abessent. in comparanda impigre classe C. Liuium 4.1
praetorem contentio orta cum colonis maritimis pau-
lisper tenuit. nam cum cogerentur in classem, tri- 5.1
bunos plebi appellarunt; ab iis ad senatum reiecti
sunt. senatus ita, ut ad unum omnes consentirent,
decreuit uacationem rei naualis eis colonis non esse.
Ostia et Fregenae et Castrum Nouum et Pyrgi et 6.1
Antium et Tarracina et Minturnae et Sinuessa fuerunt,
quae cum praetore de uacatione certarunt. consul 7.1
deinde M'. Acilius ex senatus consulto ad collegium
fetialium rettulit, ipsine utique regi Antiocho indi-
ceretur bellum, an satis esset ad praesidium aliquod
eius nuntiari; et num Aetolis quoque separatim indici 8.1
iuberent bellum, et num prius societas et amicitia eis
renuntianda esset quam bellum indicendum. fetiales 9.1
responderunt, iam ante sese, cum de Philippo con-
sulerentur, decreuisse nihil referre, ipsi coram an ad
praesidium nuntiaretur; amicitiam renuntiatam uideri, 10.1
cum legatis totiens repetentibus res nec reddi nec
satisfieri aequum censuissent; Aetolos ultro sibi bel- 11.1
lum indixisse, cum Demetriadem, sociorum urbem,
per uim occupassent, Chalcidem terra marique oppu- 12.1
gnatum issent, regem Antiochum in Europam ad bel-
lum populo Romano inferendum traduxissent. omnibus 13.1
iam satis comparatis M'. Acilius consul edixit, ut quos
L. Quinctius milites conscripsisset et quos sociis no-
minique Latino imperasset, quos secum in prouinciam
ire oporteret, et tribuni militum legionis primae et 5
tertiae, ut ii omnes Brundisium idibus Mais conue-
nirent. ipse a. d. quintum nonas Maias paludatus urbe 14.1
egressus est. per eosdem dies et praetores in pro-
uincias profecti sunt.