aduersus quae 38.9.1.1
legati, et quia grauia erant, et quia suorum animos
indomitos ac mutabiles nouerant, nullo reddito responso
domum regressi sunt, ut etiam atque etiam, quid agen-
dum esset, re integra praetorem et principes consule- 5
rent. clamore et iurgio excepti, quam diu rem trahe- 2.1
rent, qualemcumque pacem referre iussi, cum redirent
Ambraciam, Acarnanum insidiis prope uiam positis,
cum quibus bellum erat, circumuenti Thyrreum custo-
diendi deducuntur. haec mora iniecta est paci, cum 3.1
iam Atheniensium Rhodiorumque legati, qui ad de-
precandum pro iis uenerant, apud consulem essent.
Amynander quoque Athamanum rex fide accepta ue- 4.1
nerat in castra Romana, magis pro Ambracia urbe,
ubi maiorem partem temporis exulauerat, quam pro
Aetolis sollicitus. per hos certior factus consul de 5.1
casu legatorum adduci eos a Thyrreo iussit; quorum
post aduentum agi coeptum est de pace. Amynander, 6.1
quod sui maxime operis erat, impigre agebat, ut Am-
bracienses compelleret ad deditionem. <ad> id cum per 7.1
colloquia principum succedens murum parum profice-
ret, postremo consulis permissu ingressus urbem par-
tim consilio partim precibus euicit, ut permitterent
se Romanis. et Aetolos C. Ualerius, Laeuini filius, 8.1
qui cum ea gente primum amicitiam pepigerat, con-
sulis frater matre eadem genitus, egregie adiuuit.
Ambracienses prius pacti, ut Aetolorum auxiliares sine 9.1
fraude emitterent, aperuerunt portas. dein <Aetolis con-
diciones pacis dictae:> quingenta Euboica ut darent ta-
lenta, ex quibus ducenta praesentia, trecenta per annos
sex pensionibus aequis; captiuos perfugasque redderent 5
Romanis; urbem ne quam formulae sui iuris facerent, 10.1
quae post id tempus, quo T. Quinctius traiecisset in
Graeciam, aut ui capta ab Romanis esset aut uolun-
tate in amicitiam uenisset; Cephallania insula ut extra
ius foederis esset. haec quamquam spe ipsorum ali- 11.1
quanto leuiora erant, petentibus Aetolis, ut ad con-
cilium referrent, permissum est. parua disceptatio de 12.1
urbibus tenuit, quae cum sui iuris aliquando fuissent,
auelli uelut a corpore suo aegre patiebantur; ad unum
omnes tamen accipi pacem iusserunt. Ambracienses 13.1
coronam auream consuli centum et quinquaginta pondo
dederunt. signa aenea marmoreaque et tabulae pictae,
quibus ornatior Ambracia, quia regia ibi Pyrrhi fuerat,
quam ceterae regionis eius urbes erant, sublata omnia 5
auectaque; nihil praeterea tactum uiolatumue. 14.1