contione dimissa missisque ad Eposogna- 38.18.1.1
tum legatis, qui unus ex regulis et in Eumenis man-
serat amicitia et negauerat Antiocho aduersus Roma-
nos auxilia, castra mouit. primo die ad Alandrum
flumen, postero ad uicum quem uocant Tyscon uentum. 5
eo legati Oroandensium cum uenissent amicitiam pe- 2.1
tentes, ducenta talenta his sunt imperata, precantibus-
que, ut domum renuntiarent, potestas facta. ducere 3.1
inde exercitum consul ad Pliten intendit; deinde ad
Alyattos castra posita. eo missi ad Eposognatum
redierunt, et legati reguli orantes, ne Tectosagis bel-
lum inferret; ipsum in eam gentem iturum Eposo- 5
gnatum persuasurumque, ut imperata faciant. data 4.1
uenia regulo, duci inde exercitus per Axylon quam
uocant terram coeptus. ab re nomen habet: non ligni
modo quicquam, sed ne spinas quidem aut ullum aliud
alimentum fert ignis; fimo bubulo pro lignis utuntur. 5
ad Cuballum, Gallograeciae castellum, castra haben- 5.1
tibus Romanis apparuere cum magno tumultu hostium
equites, nec turbarunt tantum Romanas stationes re-
pente inuecti, sed quosdam etiam occiderunt. qui 6.1
tumultus cum in castra perlatus esset, effusus repente
omnibus portis equitatus Romanus fudit fugauitque
Gallos et aliquot fugientis occidit. inde consul, ut 7.1
qui iam ad hostis peruentum cerneret, explorato deinde
et cum cura coacto agmine procedebat. et continen-
tibus itineribus cum ad Sangarium flumen uenisset,
pontem, quia uado nusquam transitus erat, facere in- 5
stituit. Sangarius ex Adoreo monte per Phrygiam 8.1
fluens miscetur ad Bithyniam Tymbri fluuio; inde
maior iam geminatis aquis per Bithyniam fertur et
in Propontidem sese effundit, non tamen tam magni-
tudine memorabilis, quam quod piscium accolis in- 5
gentem uim praebet. transgressis ponte perfecto flumen 9.1
praeter ripam euntibus Galli Matris Magnae a Pessi-
nunte occurrere cum insignibus suis, uaticinantes fa-
natico carmine deam Romanis uiam belli et uictoriam
dare imperiumque eius regionis. accipere se omen 10.1
cum dixisset consul, castra eo ipso loco posuit. po-
stero die ad Gordium peruenit. id haud magnum 11.1
quidem oppidum est, sed plus quam mediterraneum
celebre et frequens emporium. tria maria pari ferme 12.1
distantia interuallo habet, ad Hellespontum, ad Sino-
pen, et alterius orae litora, qua Cilices maritimi co-
lunt; multarum magnarumque praeterea gentium finis
contigit, quarum commercium in eum maxime locum 5
mutui usus contraxere. id tum desertum fuga inco- 13.1
larum oppidum, refertum idem copia rerum omnium
inuenerunt. ibi statiua habentibus legati ab Eposo- 14.1
gnato uenerunt nuntiantes profectum eum ad regulos
Gallorum nihil aequi impetrasse; ex campestribus uicis 15.1
agrisque frequentes demigrare et cum coniugibus ac
liberis, quae ferre atque agere possint, prae se agentis
portantisque Olympum montem petere, ut inde armis
locorumque situ sese tueantur. 5