a concilio, ubi ad consulem inter Achaeos 38.35.1.1
Lacedaemoniosque disceptatum est, M. Fuluius, quia
iam in exitu annus erat, comitiorum causa profectus
Romam creauit consules M. Ualerium Messalam et
C. Liuium Salinatorem, cum M. Aemilium Lepidum 5
inimicum eo quoque anno petentem deiecisset. prae- 2.1
tores inde creati Q. Marcius Philippus M. Claudius
Marcellus C. Stertinius C. Atinius P. Claudius Pulcher
L. Manlius Acidinus. comitiis perfectis consulem M. 3.1
Fuluium in prouinciam et ad exercitum redire placuit,
eique et collegae Cn. Manlio imperium in annum
prorogatum est. eo anno in aede Herculis signum 4.1
dei ipsius ex decemuirorum responso, et seiuges in
Capitolio aurati a P. Cornelio positi; consulem dedisse
inscriptum est. et duodecim clipea aurata ab aedili- 5.1
bus curulibus P. Claudio Pulchro et Ser. Sulpicio
Galba sunt posita ex pecunia, qua frumentarios ob
annonam compressam damnarunt; et aedilis plebi Q. 6.1
Fuluius Flaccus duo signa aurata uno reo damnato
—nam separatim accusauerant—posuit; collega
eius A. Caecilius neminem condemnauit. ludi Romani
ter, plebei quinquiens toti instaurati. 5
M. Ualerius Messala inde et C. Liuius Salinator 7.1
consulatum idibus Martiis cum inissent, de re publica
deque prouinciis et exercitibus senatum consuluerunt.
de Aetolia et Asia nihil mutatum est; consulibus alteri 8.1
Pisae cum Liguribus, alteri Gallia prouincia decreta
est. comparare inter se aut sortiri iussi et nouos 9.1
exercitus, binas legiones, scribere, et ut sociis Latini
nominis quina dena milia peditum imperarent et mille
et ducentos equites. Messalae Ligures, Salinatori ob- 10.1
tigit Gallia. praetores inde sortiti sunt: M. Claudio
urbana, P. Claudio peregrina iurisdictio euenit; Q.
Marcius Siciliam, C. Stertinius Sardiniam, L. Manlius
Hispaniam citeriorem, C. Atinius ulteriorem est sorti- 5
tus.