hieme ea, qua haec Romae gesta sunt, 38.37.1.1
ad Cn. Manlium consulem primum, dein pro consule,
hibernantem in Asia, legationes undique ex omnibus
ciuitatibus gentibusque, quae cis Taurum montem in-
colunt, conueniebant. et ut clarior nobiliorque uictoria 2.1
Romanis de rege Antiocho fuit quam de Gallis, ita
laetior sociis erat de Gallis quam de Antiocho. to- 3.1
lerabilior regia seruitus fuerat quam feritas immanium
barbarorum incertusque in dies terror, quo uelut tem-
pestas eos populantis inferret. itaque, ut quibus liber- 4.1
tas Antiocho pulso, pax Gallis domitis data esset,
non gratulatum modo uenerant, sed coronas etiam
aureas pro suis quaeque facultatibus attulerant. et 5.1
ab Antiocho legati et ab ipsis Gallis, ut pacis leges
dicerentur, et ab Ariarathe rege Cappadocum uenerunt
ad ueniam petendam luendamque pecunia noxam, quod
auxiliis Antiochum iuuisset. huic sescenta talenta 6.1
argenti sunt imperata; Gallis responsum, cum Eume-
nes rex uenisset, tum daturum iis leges. ciuitatium
legationes cum benignis responsis, laetiores etiam
quam uenerant, dimissae. Antiochi legati pecuniam 7.1
in Pamphyliam frumentumque ex pacto cum L. Sci-
pione foedere iussi aduehere; eo se cum exercitu uen-
turum. principio deinde ueris lustrato exercitu pro- 8.1
fectus die octauo Apameam uenit. ibi triduum statiuis
habitis, tertiis rursus ab Apamea castris in Pamphy-
liam, quo pecuniam frumentumque regios conuehere
iusserat, peruenit. <duo> milia et quingenta talenta 9.1
argenti accepta Apameam deportantur; frumentum
exercitui diuiditur. inde ad Pergam ducit, quae una
in iis locis regio tenebatur praesidio. appropinquanti 10.1
praefectus praesidii obuius fuit, triginta dierum tempus
petens, ut regem Antiochum de urbe tradenda con-
suleret. dato tempore ad eam diem praesidio deces- 11.1
sum est. a Perga L. Manlio fratre cum quattuor
milibus militum Oroanda ad reliquum pecuniae ex eo,
quod pepigerant, exigendum misso, ipse, quia Eume-
nem regem et decem legatos ab Roma Ephesum ue- 5
nisse audierat, iussis sequi Antiochi legatis Apameam
exercitum reduxit.