in Hispania ulteriore fractis proximo bello 39.42.1.1
Lusitanis quietae res fuerunt: in citeriore A. Terentius
in Suessetanis oppidum Corbionem uineis et operibus
expugnauit, captiuos uendidit: quieta deinde hiberna
et citerior prouincia habuit. ueteres praetores C. Cal- 2.1
purnius Piso et L. Quinctius Romam redierunt. utrique
magno patrum consensu triumphus est decretus. prior 3.1
C. Calpurnius de Lusitanis et Celtiberis triumphauit:
coronas aureas tulit octoginta tres et duodecim milia
pondo argenti. paucos post dies L. Quinctius Crispinus 4.1
ex iisdem Lusitanis et Celtiberis triumphauit: tantun-
dem auri atque argenti in eo triumpho praelatum.
censores M. Porcius et L. Ualerius metu mixta ex- 5.1
spectatione senatum legerunt; septem mouerunt se-
natu, ex quibus unum insignem et nobilitate et ho-
noribus, L. Quinctium Flamininum consularem. patrum 6.1
memoria institutum fertur, ut censores motis senatu
adscriberent notas. Catonis et aliae quidem acerbae
orationes exstant in eos, quos aut senatorio loco mo-
uit aut quibus equos ademit, longe grauissima in L. 7.1
Quinctium oratio, qua si accusator ante notam, non
censor post notam usus esset, retinere L. Quinctium
in senatu ne frater quidem T. Quinctius, si tum cen-
sor esset, potuisset. inter cetera obiecit ei Philippum 8.1
Poenum, carum ac nobile scortum, ab Roma in Galliam
prouinciam spe ingentium donorum perductum. eum 9.1
puerum, <per> lasciuiam cum cauillaretur, exprobrare
consuli [per]saepe solitum, quod sub ipsum specta-
culum gladiatorium abductus ab Roma esset, ut ob-
sequium amatori uenditaret. forte epulantibus iis, 10.1
cum iam uino incaluissent, nuntiatum in conuiuio esse
nobilem Boium cum liberis transfugam uenisse; con-
uenire consulem uelle, ut ab eo fidem praesens acci-
peret. introductum in tabernaculum per interpretem 11.1
adloqui consulem coepisse. inter cuius sermonem
Quinctius scorto 'uis tu', inquit 'quoniam gladiatorium
spectaculum reliquisti, iam hunc Gallum morientem
uidere?' et cum is uixdum serio adnuisset, ad nutum 12.1
scorti consulem stricto gladio, qui super caput pen-
debat, loquenti Gallo caput primum percussisse, deinde,
fugienti fidemque populi Romani atque eorum, qui
aderant, imploranti latus transfodisse. 5