'non obliti sumus, censores, uos paulo ante ab 40.46.1.1
uniuerso populo Romano moribus nostris praepositos
esse, et nos a uobis et admoneri et regi, non uos a
nobis debere. indicandum tamen est, quid omnes 2.1
bonos in uobis aut offendat aut certe mutatum ma-
lint. singulos cum intuemur, M. Aemili, M. Fului, 3.1
neminem hodie in ciuitate habemus, quem, si reuoce-
mur in suffragium, uelimus uobis praelatum esse.
ambo cum simul aspicimus, non possumus <non> uereri, 4.1
ne male comparati sitis, nec tantum rei publicae
prosit, quod omnibus nobis egregie placetis, quam,
quod alter alteri displicetis, noceat. inimicitias per 5.1
annos multos uobis ipsis graues et atroces geritis,
quae periculum est ne ex hac die nobis et rei publicae
quam uobis grauiores fiant. de quibus causis hoc 6.1
timeamus, multa succurrunt, quae dicerentur, * * * nisi
forte implacabiles †fueritis implicauerint animos uestros.
has ut hodie, ut in isto templo finiatis simultates, 7.1
quaesumus uos uniuersi, et quos coniunxit suffragiis
suis populus Romanus, hos etiam reconciliatione gratiae
coniungi a nobis sinatis; uno animo, uno consilio le- 8.1
gatis senatum, equites recenseatis, agatis censum, lu-
strum condatis; quod in omnibus fere precationibus 9.1
nuncupabitis uerbis "ut ea res mihi collegaeque meo
bene et feliciter eueniat," id ita ut uere, ut ex animo
uelitis euenire, efficiatisque, ut, quod deos precati eritis,
id uos uelle etiam homines credamus. T. Tatius et 10.1
Romulus, in cuius urbis medio foro acie hostes con-
currerant, ibi concordes regnarunt. non modo simul- 11.1
tates, sed bella quoque finiuntur: ex infestis hostibus
plerumque socii fideles, interdum etiam ciues fiunt.
Albani diruta Alba Romam traducti sunt, Latini, Sa- 12.1
bini in ciuitatem accepti. uulgatum illud, quia uerum
erat, in prouerbium uenit, amicitias immortales, <mor-
tales> inimicitias debere esse.' fremitus ortus cum ad- 13.1
sensu, deinde uniuersorum uoces idem petentium con-
fusae in unum orationem interpellarunt. inde Aemilius 14.1
questus cum alia, tum bis a M. Fuluio se certo con-
sulatu deiectum: Fuluius contra queri se ab eo semper
lacessitum et in probrum suum sponsionem factam.
tamen ambo significare, si alter uellet, se in potestate 5
tot principum ciuitatis futuros. omnibus instantibus, 15.1
qui aderant, dexteras fidemque dedere remittere [uere]
ac finire odium. deinde collaudantibus cunctis de-
ducti sunt in Capitolium. et cura super tali re prin-
cipum et facilitas censorum egregie comprobata ab 5
senatu et laudata est. censoribus deinde postulantibus, 16.1
ut pecuniae summa sibi, qua in opera publica ute-
rentur, <attribueretur,> uectigal annuum decretum est.