Perseus certior factus omnia detecta esse, poten- 40.56.1.1
tior quidem erat, quam ut fugam necessariam duceret:
tantum ut procul abesset, curabat, interim uelut ab 2.1
incendio flagrantis irae, dum Philippus uiueret, se de-
fensurus. <is> spe potiundi ad poenam corporis eius
amissa, quod reliquum erat, id studere, ne super im-
punitatem etiam praemio sceleris frueretur. Antigonum 3.1
igitur appellat, cui et palam facti parricidii gratia
obnoxius erat, et nequa<quam> pudendum aut paeniten-
dum eum regem Macedonibus propter recentem patrui
Antigoni gloriam fore censebat. 'quando in eam for- 4.1
tunam ueni,' inquit 'Antigone, ut orbitas mihi, quam
alii detestantur parentes, optabilis esse debeat, regnum,
quod a patruo tuo forti, non solum fideli, tutela eius
custoditum et auctum etiam accepi, id tibi tradere in 5
animo est. te unum habeo, quem dignum regno iu- 5.1
dicem. si neminem haberem, perire et exstingui id
mallem quam Perseo scelestae fraudis praemium esse.
Demetrium excitatum ab inferis restitutumque credam 6.1
mihi, si te, qui morti innocentis, qui meo infelici errori
unus illacrimasti, in locum eius substitutum relinquam.'
ab hoc sermone omni genere honoris producere eum 7.1
non destitit. cum in Thracia Perseus abesset, circum-
ire Macedoniae urbes principibusque Antigonum
commendare; et si uita longior suppetisset, haud du-
bium fuit, quin eum in possessione regni relicturus 5
fuerit. ab Demetriade profectus Thessalonicae pluri- 8.1
mum temporis moratus fuerat. inde cum Amphipolim
uenisset, graui morbo est implicitus. sed animo tamen 9.1
aegrum magis fuisse quam corpore constat; curisque
et uigiliis, cum identidem species et umbrae insontis
interempti filii agitarent, exstinctum esse cum diris
exsecrationibus alterius. tamen * * * admoueri potuisset 10.1
Antigonus, si aut <affuisset aut> statim palam facta esset
mors regis. medicus Calligenes, qui curationi praeerat, 11.1
non exspectata morte regis, a primis desperationis notis
nuntios per dispositos <equos>, ita ut conuenerat, misit ad
Perseum, et mortem regis in aduentum eius omnes,
qui extra regiam erant, celauit. 5