consul Romanus, per eosdem dies Thessaliam 42.55.1.1
cum exercitu petens, iter expeditum primo per Epirum
habuit; deinde, postquam in Athamaniam est trans- 2.1
gressus, asperi ac prope inuii soli, cum ingenti difficul-
tate paruis itineribus aegre Gomphos peruenit; cui si 3.1
uexatis hominibus equisque tironem exercitum ducenti
acie instructa et loco suo et tempore obstitisset rex, ne Ro-
mani quidem abnuunt magna sua cum clade fuisse pu-
gnaturos. postquam Gomphos sine certamine uentum 4.1
est, praeter gaudium periculosi saltus superati, con-
temptus quoque hostium adeo ignoruntium opportuni-
tates suas accessit. sacrificio rite perfecto consul et 5.1
frumento dato militibus paucos ad requiem iumentorum
hominumque moratus dies, cum audiret uagari Mace-
donas effusos per Thessaliam uastarique sociorum agros,
satis iam refectum militem ad Larisam ducit. inde cum 6.1
tria milia ferme abesset, ad Tripolim—Scaeam uo-
cant—, super Peneum amnem posuit castra. per idem 7.1
tempus Eumenes ad Chalcidem nauibus accessit cum
Attalo atque Athenaeo fratribus, Philetaero fratre re-
licto Pergami ad tutelam regni. Chalcide cum Attalo et
quattuor milibus peditum, mille equitum ad consulem 5
uenit; Chalcide relicta duo milia peditum, quibus 8.1
Athenaeus praepositus. et alia eodem auxilia Romanis
ex omnibus undique Graeciae populis conuenerunt, quo-
rum pleraque—adeo parua erant—in obliuionem ad-
ducta. Apolloniatae trecentos equites, centum pedites 9.1
miserunt. Aetolorum alae unius instar erat, quantum
ab tota gente equitum uenerat, et Thessalorum, <quorum> 10.1
omnis equitatus speratus erat, non plus quam trecenti
erant equites in castris Romanis. Achaei iuuentutis
suae, Cretico maxime armatu, ad mille quingentos de-
derunt. 5