accersere in senatum Lucretium placuit, ut 43.8.1.1
disceptaret coram purgaretque sese. ceterum multo plura 2.1
praesens audiuit, quam in absentem iacta erant; et gra-
uiores potentioresque accessere accusatores duo tribuni
plebis, M'. Iuuentius Talna et Cn. Aufidius. ii non 3.1
in senatu modo eum lacerarunt, sed in contionem etiam
pertracto multis obiectis probris diem dixerunt. senatus 4.1
iussu Chalcidensibus Q. Maenius praetor respondit,
quae bene meritos sese et ante et in eo bello, quod ge-
ratur, de populo Romano dicant, ea et scire uera eos
referre senatum et perinde ac debeant grata esse. quae 5.1
facta <a> C. Lucretio fierique ab L. Hortensio praetori-
bus Romanis querantur, ea neque facta neque fieri uo-
luntate senatus quem non posse existimare, qui sciat 6.1
bellum Persei et ante Philippo, patri eius, intulisse po-
pulum Romanum pro libertate Graeciae, non ut ea a
magistratibus suis socii atque amici paterentur? litteras 7.1
se ad L. Hortensium praetorem daturos esse, quae Chal-
cidenses querantur acta, ea senatui non placere; si qui
in seruitutem liberi uenissent, ut eos con<quirendos>
primo quoque tempore restituendosque in libertatem 5
curaret; sociorum naualium neminem praeter ma-
gistros, in hospitia deduci aequum censere. haec Hor- 8.1
tensio iussu senatus scripta. munera binum milium aeris
legatis missa et uehicula Micythioni publice locata,
quae eum Brundisium commode perueherent. C. Lu- 9.1
cretium, ubi dies, quae dicta erat, uenit, tribuni ad po-
pulum accusarunt multamque deciens centum milium
aeris dixerunt. comitiis habitis omnes quinque et tri- 10.1
ginta tribus eum condemnarunt.