anno trecentesimo decimo quam urbs Roma condita erat 4.7.1.1
primum tribuni militum pro consulibus magistratum ineunt,
A. Sempronius Atratinus, L. Atilius, T. Cloelius, quorum
in magistratu concordia domi pacem etiam foris praebuit.
sunt qui propter adiectum Aequorum Uolscorumque bello 2.1
et Ardeatium defectioni Ueiens bellum, quia duo consules
obire tot simul bella nequirent, tribunos militum tres creatos
dicant, sine mentione promulgatae legis de consulibus crean-
dis ex plebe, et imperio et insignibus consularibus usos. 5
non tamen pro firmato iam stetit magistratus eius ius, quia 3.1
tertio mense quam inierunt, augurum decreto perinde ac
uitio creati, honore abiere, quod C. Curtius qui comitiis
eorum praefuerat parum recte tabernaculum cepisset.
legati ab Ardea Romam uenerunt, ita de iniuria que- 4.1
rentes ut si demeretur ea in foedere atque amicitia mansuros
restituto agro appareret. ab senatu responsum est iudicium 5.1
populi rescindi ab senatu non posse, praeterquam quod nullo
nec exemplo nec iure fieret, concordiae etiam ordinum
causa: si Ardeates sua tempora exspectare uelint arbitrium- 6.1
que senatui leuandae iniuriae suae permittant, fore ut post-
modo gaudeant se irae moderatos, sciantque patribus aeque
curae fuisse ne qua iniuria in eos oreretur ac ne orta diu-
turna esset. ita legati cum se rem integram relaturos 7.1
dixissent, comiter dimissi.
patricii cum sine curuli magistratu res publica esset,
coiere et interregem creauere. contentio consulesne an tri-
buni militum crearentur in interregno rem dies complures 5
tenuit. interrex ac senatus, consulum comitia, tribuni plebis 8.1
et plebs, tribunorum militum ut habeantur, tendunt. uicere
patres, quia et plebs, patriciis seu hunc seu illum delatura
honorem, frustra certare supersedit, et principes plebis ea 9.1
comitia malebant, quibus non haberetur ratio sua, quam qui-
bus ut indigni praeterirentur. tribuni quoque plebi certa-
men sine effectu in beneficio apud primores patrum reliquere.
T. Quinctius Barbatus interrex consules creat L. Papirium 10.1
Mugillanum, L. Sempronium Atratinum. <suffectis> his con-
sulibus cum Ardeatibus foedus renouatum est; idque monu-
menti est consules eos illo anno fuisse, qui neque in
annalibus priscis neque in libris magistratuum inueniuntur. 5
credo, quod tribuni militum initio anni fuerunt, eo perinde 11.1
ac totum annum in imperio fuerint, [suffectis iis consulibus]
praetermissa nomina consulum horum. Licinius Macer 12.1
auctor est et in foedere Ardeatino et in linteis libris ad
Monetae ea inuenta. et foris, cum tot terrores a finitimis
ostentati essent, et domi otium fuit.