interim tribunos militum in Uolscum agrum ducere exer- 4.59.1.1
citum placuit; Cn. Cornelius unus Romae relictus. tres tri- 2.1
buni, postquam nullo loco castra Uolscorum esse nec commis-
suros se proelio apparuit, tripertito ad deuastandos fines dis-
cessere. Ualerius Antium petit, Cornelius Ecetras; quacum- 3.1
que incessere, late populati sunt tecta agrosque, ut distinerent
Uolscos; Fabius, quod maxime petebatur, ad Anxur oppug-
nandum sine ulla populatione accessit. Anxur fuit, quae 4.1
nunc Tarracinae sunt, urbs prona in paludes. ab ea parte
Fabius oppugnationem ostendit; circummissae quattuor co- 5.1
hortes cum C. Seruilio Ahala cum imminentem urbi collem
cepissent, ex loco altiore, qua nullum erat praesidium, ingenti
clamore ac tumultu moenia inuasere. ad quem tumultum 6.1
obstupefacti qui aduersus Fabium urbem infimam tuebantur
locum dedere scalas admouendi, plenaque hostium cuncta
erant, et immitis diu caedes pariter fugientium ac resistentium,
armatorum atque inermium fuit. cogebantur itaque uicti, 7.1
quia cedentibus spei nihil erat, pugnam inire, cum pronun-
tiatum repente ne quis praeter armatos uiolaretur, reliquam
omnem multitudinem uoluntariam exuit armis, quorum ad duo
milia et quingenti uiui capiuntur. a cetera praeda Fabius 8.1
militem abstinuit, donec collegae uenirent, ab illis quoque 9.1
exercitibus captum Anxur dictitans esse, qui ceteros Uolscos
a praesidio eius loci auertissent. qui ubi uenerunt, oppidum 10.1
uetere fortuna opulentum tres exercitus diripuere; eaque
primum benignitas imperatorum plebem patribus conciliauit.
additum deinde omnium maxime tempestiuo principum in 11.1
multitudinem munere, ut ante mentionem ullam plebis tribu-
norumue decerneret senatus, ut stipendium miles de publico
acciperet, cum ante id tempus de suo quisque functus eo
munere esset. 5