haec indigna miserandaque auditu cum apud timentes 6.37.1.1
sibimet ipsos maiore audientium indignatione quam sua
increpuissent, atqui nec agros occupandi modum nec fenore 2.1
trucidandi plebem alium patribus unquam fore, adfirmabant,
nisi alterum ex plebe consulem, custodem suae libertatis,
[plebi] fecissent. contemni iam tribunos plebis, quippe 3.1
quae potestas iam suam ipsa uim frangat intercedendo.
non posse aequo iure agi ubi imperium penes illos, penes se 4.1
auxilium tantum sit; nisi imperio communicato nunquam
plebem in parte pari rei publicae fore. nec esse quod quis-
quam satis putet, si plebeiorum ratio comitiis consularibus
habeatur; nisi alterum consulem utique ex plebe fieri necesse 5
sit, neminem fore. an iam memoria exisse, cum tribunos 5.1
militum idcirco potius quam consules creari placuisset ut
et plebeiis pateret summus honos, quattuor et quadraginta
annis neminem ex plebe tribunum militum creatum esse?
qui crederent duobus nunc in locis sua uoluntate impertituros 6.1
plebi honorem, qui octona loca tribunis militum creandis
occupare soliti sint, et ad consulatum uiam fieri passuros,
qui tribunatum saeptum tam diu habuerint? lege obtinen- 7.1
dum esse quod comitiis per gratiam nequeat, et seponendum
extra certamen alterum consulatum ad quem plebi sit aditus,
quoniam in certamine relictus praemium semper potentioris
futurus sit. nec iam posse dici id quod antea iactare soliti 8.1
sint, non esse in plebeiis idoneos uiros ad curules magis-
tratus. numqui enim socordius aut segnius rem publicam
administrari post P. Licini Calui tribunatum, qui primus ex
plebe creatus sit, quam per eos annos gesta sit quibus 5
praeter patricios nemo tribunus militum fuerit? quin contra 9.1
patricios aliquot damnatos post tribunatum, neminem ple-
beium. quaestores quoque, sicut tribunos militum, paucis
ante annis ex plebe coeptos creari nec ullius eorum populum
Romanum paenituisse. consulatum superesse plebeiis; eam 10.1
esse arcem libertatis, id columen. si eo peruentum sit, tum
populum Romanum uere exactos ex urbe reges et stabilem
libertatem suam existimaturum; quippe ex illa die in plebem 11.1
uentura omnia quibus patricii excellant, imperium atque hono-
rem, gloriam belli, genus, nobilitatem, magna ipsis fruenda,
maiora liberis relinquenda. huius generis orationes ubi 12.1
accipi uidere, nouam rogationem promulgant, ut pro duum-
uiris sacris faciundis decemuiri creentur ita ut pars ex plebe,
pars ex patribus fiat; omniumque earum rogationum comitia
in aduentum eius exercitus differunt qui Uelitras obsidebat. 5