et hercule tanti ea ad uniuersi belli euentum momenti 7.11.1.1
dimicatio fuit, ut Gallorum exercitus proxima nocte relictis
trepide castris in Tiburtem agrum atque inde societate belli
facta commeatuque benigne ab Tiburtibus adiutus mox in
Campaniam transierit. ea fuit causa cur proximo anno 2.1
C. Poetelius Balbus consul, cum collegae eius M. Fabio
Ambusto Hernici prouincia euenisset, aduersus Tiburtes
iussu populi exercitum duceret. ad quorum auxilium cum 3.1
Galli ex Campania redissent, foedae populationes in Labicano
Tusculanoque et Albano agro haud dubie Tiburtibus ducibus
sunt factae; et, cum aduersus Tiburtem hostem duce consule 4.1
contenta res publica esset, Gallicus tumultus dictatorem
creari coegit. creatus Q. Seruilius Ahala T. Quinctium
magistrum equitum dixit et ex auctoritate patrum, si prospere
id bellum euenisset, ludos magnos uouit. dictator ad con- 5.1
tinendos proprio bello Tiburtes consulari exercitu iusso ma-
nere, omnes iuniores nullo detractante militiam sacramento
adegit. pugnatum haud procul porta Collina est totius 6.1
uiribus urbis in conspectu parentum coniugumque ac libe-
rorum; quae magna etiam absentibus hortamenta animi tum
subiecta oculis simul uerecundia misericordiaque militem
accendebant. magna utrimque edita caede auertitur tandem 7.1
acies Gallorum. fuga Tibur sicut arcem belli Gallici
petunt; palati a consule Poetelio haud procul Tibure ex-
cepti, egressis ad opem ferendam Tiburtibus, simul cum iis
intra portas compelluntur. egregie cum ab dictatore tum 8.1
ab consule res gesta est. et consul alter Fabius proeliis
primum paruis, postremo una insigni pugna, cum hostes
totis adorti copiis essent, Hernicos deuincit. dictator con- 9.1
sulibus in senatu et apud populum magnifice conlaudatis et
suarum quoque rerum illis remisso honore dictatura se abdi-
cauit. Poetelius de Gallis Tiburtibusque geminum trium-
phum egit: Fabio satis uisum ut ouans urbem iniret. 5
inridere Poeteli triumphum Tiburtes: ubi enim eum 10.1
secum acie conflixisse? spectatores paucos fugae trepida-
tionisque Gallorum extra portas egressos, postquam in se
quoque fieri impetum uiderint et sine discrimine obuios
caedi, recepisse se intra urbem; eam rem triumpho dignam 11.1
uisam Romanis. ne nimis mirum magnumque censerent
tumultum exciere in hostium portis, maiorem ipsos trepida-
tionem ante moenia sua uisuros.