temptatum domi per 7.22.1.1
dictatorem, ut ambo patricii consules crearentur, rem ad
interregnum perduxit. duo interreges, C. Sulpicius et 2.1
M. Fabius, interpositi obtinuere quod dictator frustra te-
tenderat, mitiore iam plebe ob recens meritum leuati aeris
alieni, ut ambo patricii consules crearentur. creati ipse 3.1
C. Sulpicius Peticus, qui prior interregno abiit, et T. Quinc-
tius Poenus; quidam Caesonem, alii Gaium praenomen
Quinctio adiciunt, ad bellum ambo profecti, Faliscum 4.1
Quinctius, Sulpicius Tarquiniense, nusquam acie congresso
hoste cum agris magis quam cum hominibus urendo popu-
landoque gesserunt bella; cuius lentae uelut tabis senio 5.1
uicta utriusque pertinacia populi est, ut primum a consulibus,
dein permissu eorum ab senatu indutias peterent. in
quadraginta annos impetrauerunt.
ita posita duorum bellorum quae imminebant cura, dum 6.1
aliqua ab armis quies esset, quia solutio aeris alieni multarum
rerum mutauerat dominos, censum agi placuit. ceterum 7.1
cum censoribus creandis indicta comitia essent, professus
censuram se petere C. Marcius Rutulus, qui primus dictator
de plebe fuerat, concordiam ordinum turbauit; quod uide- 8.1
batur quidem tempore alieno fecisse, quia ambo tum forte
patricii consules erant, qui rationem eius se habituros nega-
bant; sed et ipse constantia inceptum obtinuit et tribuni 9.1
omni ui <ut> reciperaturi ius consularibus comitiis amissum
adiuuerunt, et cum ipsius uiri maiestas nullius honoris fas-
tigium non aequabat, tum per eundem, qui ad dictaturam
aperuisset uiam, censuram quoque in partem uocari plebes 5
uolebat. nec uariatum comitiis est, quin cum Manlio 10.1
†Naeuio censor† Marcius crearetur.
dictatorem quoque hic annus habuit M. Fabium, nullo
terrore belli sed ne Licinia lex comitiis consularibus obser-
uaretur. magister equitum dictatori additus Q. Seruilius. 11.1
nec tamen dictatura potentiorem eum consensum patrum
consularibus comitiis fecit quam censoriis fuerat: