anno insequenti, L. Furio Camillo C. Maenio consulibus, 8.13.1.1
quo insignitius omissa res Aemilio, superioris anni consuli,
exprobraretur, Pedum armis uirisque et omni ui expugnan-
dum ac delendum senatus fremit coactique noui consules
omnibus eam rem praeuerti proficiscuntur. iam Latio is 2.1
status erat rerum ut neque bellum neque pacem pati
possent; ad bellum opes deerant; pacem ob agri adempti
dolorem aspernabantur. mediis consiliis standum uidebatur 3.1
ut oppidis se tenerent—ne lacessitus Romanus causam belli
haberet—et, si cuius oppidi obsidio nuntiata esset, undique
ex omnibus populis auxilium obsessis ferretur. neque tamen 4.1
nisi admodum a paucis populis Pedani adiuti sunt. Tiburtes
Praenestinique, quorum ager propior erat, Pedum peruenere;
Aricinos Lanuuinosque et Ueliternos Antiatibus Uolscis se 5.1
coniungentes ad Asturae flumen Maenius improuiso adortus
fudit. Camillus ad Pedum cum Tiburtibus, maxime ualido 6.1
exercitu, maiore mole quamquam aeque prospero euentu
pugnat. tumultum maxime repentina inter proelium erup- 7.1
tio oppidanorum fecit; in quos parte exercitus conuersa
Camillus non compulit solum eos intra moenia sed eodem
etiam die, cum ipsos auxiliaque eorum perculisset, oppidum
scalis cepit. placuit inde iam maiore conatu animoque ab 8.1
unius expugnatione urbis ad perdomandum Latium uictorem
circumducere exercitum; nec quieuere antequam expug-
nando aut in deditionem accipiendo singulas urbes Latium
omne subegere. praesidiis inde dispositis per recepta 9.1
oppida Romam ad destinatum omnium consensu triumphum
decessere. additus triumpho honos ut statuae equestres eis,
rara illa aetate res, in foro ponerentur.
priusquam comitiis in insequentem annum consules roga- 10.1
rent, Camillus de Latinis populis ad senatum rettulit atque
ita disseruit: 'patres conscripti, quod bello armisque in 11.1
Latio agendum fuit, id iam deum benignitate ac uirtute
militum ad finem uenit. caesi ad Pedum Asturamque sunt 12.1
exercitus hostium; oppida Latina omnia et Antium ex
Uolscis aut ui capta aut recepta in deditionem praesidiis
tenentur uestris. reliqua consultatio est, quoniam rebel- 13.1
lando saepius nos sollicitant, quonam modo perpetua pace
quietos obtineamus. di immortales ita uos potentes huius 14.1
consilii fecerunt ut, sit Latium deinde an non sit, in uestra
manu posuerint; itaque pacem uobis, quod ad Latinos
attinet, parare in perpetuum uel saeuiendo uel ignoscendo
potestis. uoltis crudeliter consulere in deditos uictosque? 15.1
licet delere omne Latium, uastas inde solitudines facere,
unde sociali egregio exercitu per multa bella magnaque saepe
usi estis. uoltis exemplo maiorum augere rem Romanam 16.1
uictos in ciuitatem accipiendo? materia crescendi per
summam gloriam suppeditat. certe id firmissimum longe
imperium est quo oboedientes gaudent. sed maturato opus 17.1
est quidquid statuere placet; tot populos inter spem metum-
que suspensos animi habetis; et uestram itaque de eis
curam quam primum absolui et illorum animos, dum exspec-
tatione stupent, seu poena seu beneficio praeoccupari opor- 5
tet. nostrum fuit efficere ut omnium rerum uobis ad 18.1
consulendum potestas esset; uestrum est decernere quod
optimum uobis reique publicae sit.'