itaque consules, qui eum annum secuti sunt, C. Iunius 9.30.1.1
Bubulcus tertium et Q. Aemilius Barbula iterum, initio anni
questi apud populum deformatum ordinem praua lectione
senatus, qua potiores aliquot lectis praeteriti essent, nega- 2.1
uerunt eam lectionem se, quae sine recti prauique discrimine
ad gratiam ac libidinem facta esset, obseruaturos et senatum
extemplo citauerunt eo ordine qui ante censores Ap.
Claudium et C. Plautium fuerat. et duo imperia eo anno 3.1
dari coepta per populum, utraque pertinentia ad rem mili-
tarem: unum, ut tribuni militum seni deni in quattuor
legiones a populo crearentur, quae antea perquam paucis
suffragio populi relictis locis dictatorum et consulum ferme 5
fuerant beneficia—tulere eam rogationem tribuni plebei
L. Atilius C. Marcius—: alterum, ut duumuiros nauales 4.1
classis ornandae reficiendaeque causa idem populus iuberet;
lator huius plebi sciti fuit M. Decius tribunus plebis.
eiusdem anni rem dictu paruam praeterirem, ni ad re- 5.1
ligionem uisa esset pertinere. tibicines, quia prohibiti a
proximis censoribus erant in aede Iouis uesci quod tradi-
tum antiquitus erat, aegre passi Tibur uno agmine abierunt,
adeo ut nemo in urbe esset qui sacrificiis praecineret. eius 6.1
rei religio tenuit senatum legatosque Tibur miserunt: [ut]
darent operam ut ii homines Romanis restituerentur. Tibur- 7.1
tini benigne polliciti primum accitos eos in curiam hortati
sunt uti reuerterentur Romam; postquam perpelli nequibant,
consilio haud abhorrente ab ingeniis hominum eos adgre-
diuntur. die festo alii alios per speciem celebrandarum cantu 8.1
epularum [causa] inuitant, et uino, cuius auidum ferme id
genus est, oneratos sopiunt atque ita in plaustra somno 9.1
uinctos coniciunt ac Romam deportant; nec prius sensere
quam plaustris in foro relictis plenos crapulae eos lux
oppressit. tunc concursus populi factus, impetratoque ut 10.1
manerent, datum ut triduum quotannis ornati cum cantu
atque hac quae nunc sollemnis est licentia per urbem uaga-
rentur, restitutumque in aede uescendi ius iis qui sacris
praecinerent. haec inter duorum ingentium bellorum curam 5
gerebantur.