Fabio ob egregie perdomitam Etruriam continuatur con- 9.41.1.1
sulatus; Decio collega datur. Ualerius praetor quartum
creatus. consules partiti prouincias; Etruria Decio, Sam- 2.1
nium Fabio euenit. profectus ad Nuceriam Alfaternam, 3.1
cum pacem petentes, quod uti ea cum daretur noluissent,
aspernatus esset, oppugnando ad deditionem subegit. cum 4.1
Samnitibus acie dimicatum. haud magno certamine hostes
uicti; neque eius pugnae memoria tradita foret, ni Marsi
eo primum proelio cum Romanis bellassent. secuti Mar-
sorum defectionem Paeligni eandem fortunam habuerunt. 5
Decio quoque, alteri consuli, secunda belli fortuna erat. 5.1
Tarquiniensem metu subegerat frumentum exercitui praebere
atque indutias in quadraginta annos petere. Uolsiniensium 6.1
castella aliquot ui cepit; quaedam ex his diruit ne recepta-
culo hostibus essent; circumferendoque passim bello tantum
terrorem sui fecit ut nomen omne Etruscum foedus ab
consule peteret. ac de eo quidem nihil impetratum; 7.1
indutiae annuae datae. stipendium exercitu Romano ab
hoste in eum annum pensum et binae tunicae in militem
exactae; ea merces indutiarum fuit.
tranquillas res iam <in> Etruscis turbauit repentina 8.1
defectio Umbrorum, gentis integrae a cladibus belli, nisi
quod transitum exercitus ager senserat. ii concitata omni 9.1
iuuentute sua et magna parte Etruscorum ad rebellionem
compulsa tantum exercitum fecerant ut relicto post se in
Etruria Decio ad oppugnandam inde Romam ituros, magni-
fice de se ac contemptim de Romanis loquentes, iactarent. 5
quod inceptum eorum ubi ad Decium consulem perlatum 10.1
est, ad urbem ex Etruria magnis itineribus pergit et in agro
Pupiniensi ad famam intentus hostium consedit. nec 11.1
Romae spernebatur Umbrorum bellum; et ipsae minae
metum fecerant expertis Gallica clade quam intutam urbem
incolerent. itaque legati ad Fabium consulem missi sunt, 12.1
ut, si quid laxamenti a bello Samnitium esset, in Umbriam
propere exercitum duceret. dicto paruit consul magnisque 13.1
itineribus ad Meuaniam, ubi tum copiae Umbrorum erant,
perrexit.
repens aduentus consulis, quem procul Umbria in Samnio 14.1
bello alio occupatum crediderant, ita exterruit Umbros ut
alii recedendum ad urbes munitas, quidam omittendum bel-
lum censerent; plaga una—Materinam ipsi appellant—non 15.1
continuit modo ceteros in armis sed confestim ad certamen
egit. castra uallantem Fabium adorti sunt. quos ubi 16.1
effusos ruere in munimenta consul uidit, reuocatos milites
ab opere, prout loci natura tempusque patiebatur, ita
instruxit; cohortatusque praedicatione uera qua in Tuscis,
qua in Samnio partorum decorum, exiguam appendicem 5
Etrusci belli conficere iubet et uocis impiae poenas expe-
tere, qua se urbem Romanam oppugnaturos minati sunt.
haec tanta sunt alacritate militum audita ut clamor sua 17.1
sponte ortus loquentem interpellauerit ducem. ante impe-
rium deinde concentu tubarum ac cornuum cursu effuso in
hostem feruntur. non tamquam in uiros aut armatos 18.1
incurrunt; mirabilia dictu, signa primo eripi coepta signi-
feris, deinde ipsi signiferi trahi ad consulem armatique
milites ex acie in aciem transferri et, sicubi est certamen,
scutis magis quam gladiis geritur res; umbonibus incussaque 19.1
ala sternuntur hostes. plus capitur hominum quam caeditur
atque una uox ponere arma iubentium per totam fertur
aciem. itaque inter ipsum certamen facta deditio est a 20.1
primis auctoribus belli. postero insequentibusque diebus
et ceteri Umbrorum populi deduntur: Ocriculani sponsione
in amicitiam accepti.