concursus inde ad consulem factus omnium ferme iunio- 10.25.1.1
rum et pro se quisque nomina dabant; tanta cupido erat
sub eo duce stipendia faciendi. qua circumfusus turba 2.1
'quattuor milia' inquit, 'peditum et sescentos equites dum-
taxat scribere in animo est; hodierno et crastino die qui
nomina dederitis mecum ducam. maiori mihi curae est ut 3.1
omnes locupletes reducam quam ut multis rem geram militi-
bus.' profectus apto exercitu et eo plus fiduciae ac spei 4.1
gerente quod non desiderata multitudo erat, ad oppidum
Aharnam, unde haud procul hostes erant, ad castra Appi
praetoris pergit. paucis citra milibus lignatores ei cum 5.1
praesidio occurrunt; qui ut lictores praegredi uiderunt
Fabiumque esse consulem accepere, laeti atque alacres dis
populoque Romano grates agunt quod eum sibi imperatorem
misissent. circumfusi deinde cum consulem salutarent, 6.1
quaerit Fabius quo pergerent, respondentibusque lignatum
se ire, 'ain tandem?' inquit, 'num castra uallata non
habetis?' ad hoc cum succlamatum esset duplici quidem 7.1
uallo et fossa et tamen in ingenti metu esse, 'habetis igitur'
inquit, 'adfatim lignorum; redite et uellite uallum'. redeunt 8.1
in castra terroremque ibi uellentes uallum et iis qui in
castris remanserant militibus et ipsi Appio fecerunt; tum 9.1
pro se quisque alii aliis dicere consulis se Q. Fabi facere
iussu. postero inde die castra mota et Appius praetor
Romam dimissus. inde nusquam statiua Romanis fuere. 10.1
negabat utile esse uno loco sedere exercitum; itineribus
ac mutatione locorum mobiliorem ac salubriorem esse;
fiebant autem itinera quanta fieri sinebat hiemps hauddum
exacta. 5
uere inde primo relicta secunda legione ad Clusium, 11.1
quod Camars olim appellabant, praepositoque castris L.
Scipione pro praetore Romam ipse ad consultandum de
bello rediit, siue ipse sponte sua, quia bellum ei maius in 12.1
conspectu erat quam quantum esse famae crediderat siue
senatus consulto accitus; nam in utrumque auctores sunt.
ab Ap. Claudio praetore retractum quidam uideri uolunt, 13.1
cum in senatu et apud populum, id quod per litteras adsidue
fecerat, terrorem belli Etrusci augeret: non suffecturum
ducem unum nec exercitum unum aduersus quattuor popu-
los; periculum esse, siue iuncti unum premant siue diuersi 14.1
gerant bellum, ne ad omnia simul obire unus non possit.
duas se ibi legiones Romanas reliquisse et minus quinque 15.1
milia peditum equitumque cum Fabio uenisse. sibi placere
P. Decium consulem primo quoque tempore in Etruriam ad
collegam proficisci, L. Uolumnio Samnium prouinciam dari;
si consul malit in suam prouinciam ire, Uolumnium in 16.1
Etruriam ad consulem cum exercitu iusto consulari profi-
cisci. cum magnam partem moueret oratio praetoris, 17.1
P. Decium censuisse ferunt, ut omnia integra ac libera
Q. Fabio seruarentur, donec uel ipse, si per commodum
rei publicae posset, Romam uenisset uel aliquem ex legatis
misisset, a quo disceret senatus quantum in Etruria belli 18.1
esset quantisque administrandum copiis et quot per duces
esset.