Fabius, ut Romam rediit, et in senatu et productus ad 10.26.1.1
populum mediam orationem habuit, ut nec augere nec
minuere uideretur belli famam magisque in altero adsu-
mendo duce aliorum indulgere timori quam suo aut rei
publicae periculo consulere: ceterum si sibi adiutorem belli 2.1
sociumque imperii darent, quonam modo se obliuisci
P. Deci consulis per tot collegia experti posse? neminem 3.1
omnium secum coniungi malle; et copiarum satis sibi cum
P. Decio et nunquam nimium hostium fore. sin collega
quid aliud malit, at sibi L. Uolumnium darent adiutorem.
omnium rerum arbitrium et a populo et a senatu et ab ipso 4.1
collega Fabio permissum est; et cum P. Decius se in Sam-
nium uel in Etruriam proficisci paratum esse ostendisset,
tanta laetitia ac gratulatio fuit ut praeciperetur uictoria
animis triumphusque non bellum decretum consulibus 5
uideretur.
inuenio apud quosdam extemplo consulatu inito profectos 5.1
in Etruriam Fabium Deciumque sine ulla mentione sortis
prouinciarum certaminumque inter collegas quae exposui.
sunt <qui>, quibus ne haec quidem <certamina> exponere satis 6.1
fuerit, adiecerint et Appi criminationes de Fabio absente ad
populum et pertinaciam aduersus praesentem consulem
praetoris contentionemque aliam inter collegas tendente
Decio ut suae quisque prouinciae sortem tueretur. constare 7.1
res incipit ex eo tempore quo profecti ambo consules ad
bellum sunt.
ceterum antequam consules in Etruriam peruenirent,
Senones Galli multitudine ingenti ad Clusium uenerunt 5
legionem Romanam castraque oppugnaturi. Scipio, qui 8.1
castris praeerat, loco adiuuandam paucitatem suorum mili-
tum ratus, in collem, qui inter urbem et castra erat, aciem
erexit; sed, ut in re subita, parum explorato itinere ad 9.1
iugum perrexit, quod hostes ceperant parte alia adgressi.
ita caesa ab tergo legio atque in medio, cum hostis un-
dique urgeret, circumuenta. deletam quoque ibi legio- 10.1
nem, ita ut nuntius non superesset, quidam auctores sunt,
nec ante ad consules, qui iam haud procul a Clusio 11.1
aberant, famam eius cladis perlatam quam in conspectu
fuere Gallorum equites, pectoribus equorum suspensa ges-
tantes capita et lanceis infixa ouantesque moris sui car-
mine.—sunt qui Umbros fuisse non Gallos tradant, nec 12.1
tantum cladis acceptum et circumuentis pabulatoribus
cum L. Manlio Torquato legato Scipionem propraetorem
subsidium e castris tulisse uictoresque Umbros redin-
tegrato proelio uictos esse captiuosque eis ac praedam 5
ademptam. similius uero est a Gallo hoste quam Umbro 13.1
eam cladem acceptam, quod cum saepe alias tum eo anno
Gallici tumultus praecipuus terror ciuitatem tenuit.—itaque 14.1
praeterquam quod ambo consules profecti ad bellum erant
cum quattuor legionibus et magno equitatu Romano Cam-
panisque mille equitibus delectis, ad id bellum missis, et
sociorum nominisque Latini maiore exercitu quam Romano, 5
alii duo exercitus haud procul urbe Etruriae oppositi, unus 15.1
in Falisco, alter in Uaticano agro. Cn. Fuluius et L. Postu-
mius Megellus, propraetores ambo, statiua in eis locis
habere iussi.