consulum designatorum alter Flaminius, cui eae legiones 21.63.1.1
quae Placentiae hibernabant sorte euenerant, edictum et
litteras ad consulem misit ut is exercitus idibus Martiis Ari-
mini adesset in castris. hic in prouincia consulatum inire 2.1
consilium erat memori ueterum certaminum cum patribus,
quae tribunus plebis et quae postea consul prius de consulatu
qui abrogabatur, dein de triumpho habuerat, inuisus etiam 3.1
patribus ob nouam legem, quam Q. Claudius tribunus plebis
aduersus senatum atque uno patrum adiuuante C. Flaminio
tulerat, ne quis senator cuiue senator pater fuisset maritimam
nauem, quae plus quam trecentarum amphorarum esset, 5
haberet. id satis habitum ad fructus ex agris uectandos; 4.1
quaestus omnis patribus indecorus uisus. res per summam
contentionem acta inuidiam apud nobilitatem suasori legis
Flaminio, fauorem apud plebem alterumque inde consulatum
peperit. ob haec ratus auspiciis ementiendis Latinarumque 5.1
feriarum mora et consularibus aliis impedimentis retenturos
se in urbe, simulato itinere priuatus clam in prouinciam abiit.
ea res ubi palam facta est, nouam insuper iram infestis iam 6.1
ante patribus mouit: non cum senatu modo sed iam cum dis
immortalibus C. Flaminium bellum gerere. consulem ante 7.1
inauspicato factum reuocantibus ex ipsa acie dis atque ho-
minibus non paruisse; nunc conscientia spretorum et
Capitolium et sollemnem uotorum nuncupationem fugisse,
ne die initi magistratus Iouis optimi maximi templum adiret, 8.1
ne senatum inuisus ipse et sibi uni inuisum uideret consuleret-
que, ne Latinas indiceret Iouique Latiari sollemne sacrum
in monte faceret, ne auspicato profectus in Capitolium ad 9.1
uota nuncupanda, paludatus inde cum lictoribus in pro-
uinciam iret. lixae modo sine insignibus, sine lictoribus
profectum clam, furtim, haud aliter quam si exsilii causa
solum uertisset. magis pro maiestate uidelicet imperii 10.1
Arimini quam Romae magistratum initurum et in deuersorio
hospitali quam apud penates suos praetextam sumpturum.
reuocandum uniuersi retrahendumque censuerunt et cogen- 11.1
dum omnibus prius praesentem in deos hominesque fungi
officiis quam ad exercitum et in prouinciam iret. in eam 12.1
legationem—legatos enim mitti placuit—Q. Terentius et
M. Antistius profecti nihilo magis eum mouerunt quam
priore consulatu litterae mouerant ab senatu missae. paucos 13.1
post dies magistratum iniit, immolantique ei uitulus iam ictus
e manibus sacrificantium sese cum proripuisset, multos cir-
cumstantes cruore respersit; fuga procul etiam maior apud 14.1
ignaros quid trepidaretur et concursatio fuit. id a plerisque
in omen magni terroris acceptum. legionibus inde duabus 15.1
a Sempronio prioris anni consule, duabus a C. Atilio prae-
tore acceptis Etruriam per Appennini tramites exercitus
duci est coeptus.