litteris consulis praetorisque <lectis censuere patres> M. 22.57.1.1
Claudium, qui classi ad Ostiam stanti praeesset, Canusium
ad exercitum mittendum scribendumque consuli et, cum
praetori exercitum tradidisset, primo quoque tempore, quan-
tum per commodum rei publicae fieri posset, Romam ueniret. 5
territi etiam super tantas clades cum ceteris prodigiis, tum 2.1
quod duae Uestales eo anno, Opimia atque Floronia, stupri
compertae et altera sub terra, uti mos est, ad portam Colli-
nam necata fuerat, altera sibimet ipsa mortem consciuerat;
L. Cantilius scriba pontificius, quos nunc minores pontifices 3.1
appellant, qui cum Floronia stuprum fecerat, a pontifice
maximo eo usque uirgis in comitio caesus erat ut inter uerbera
exspiraret. hoc nefas cum inter tot, ut fit, clades in pro- 4.1
digium uersum esset, decemuiri libros adire iussi sunt et 5.1
Q. Fabius Pictor Delphos ad oraculum missus est scisci-
tatum quibus precibus suppliciisque deos possent placare
et quaenam futura finis tantis cladibus foret. interim ex 6.1
fatalibus libris sacrificia aliquot extraordinaria facta, inter
quae Gallus et Galla, Graecus et Graeca in foro bouario sub
terram uiui demissi sunt in locum saxo consaeptum, iam
ante hostiis humanis, minime Romano sacro, imbutum. 5
placatis satis, ut rebantur, deis M. Claudius Marcellus ab 7.1
Ostia mille et quingentos milites quos in classem scriptos
habebat Romam, ut urbi praesidio essent, mittit; ipse legione 8.1
classica—ea legio tertia erat—cum tribunis militum Teanum
Sidicinum praemissa, classe tradita P. Furio Philo collegae
paucos post dies Canusium magnis itineribus contendit.
inde dictator ex auctoritate patrum dictus M. Iunius et Ti. 9.1
Sempronius magister equitum dilectu edicto iuniores ab
annis septemdecim et quosdam praetextatos scribunt; quat-
tuor ex his legiones et mille equites effecti. item ad socios 10.1
Latinumque nomen ad milites ex formula accipiendos mit-
tunt. arma, tela, alia parari iubent et uetera spolia hostium
detrahunt templis porticibusque. et aliam formam noui 11.1
dilectus inopia liberorum capitum ac necessitas dedit: octo
milia iuuenum ualidorum ex seruitiis, prius sciscitantes sin-
gulos uellentne militare, empta publice armauerunt. hic 12.1
miles magis placuit, cum pretio minore redimendi captiuos
copia fieret.