senatus quo die primum est in Capitolio consultus de- 23.31.1.1
creuit ut quod eo anno duplex tributum imperaretur simplex
confestim exigeretur, ex quo stipendium praesens omnibus 2.1
militibus daretur praeterquam qui milites ad Cannas fuissent.
de exercitibus ita decreuerunt ut duabus legionibus urbanis 3.1
Ti. Sempronius consul Cales ad conueniendum diem
ediceret; inde eae legiones in castra Claudiana supra
Suessulam deducerentur. quae ibi legiones essent—erant 4.1
autem Cannensis maxime exercitus—eas Ap. Claudius
Pulcher praetor in Siciliam traiceret quaeque in Sicilia essent
Romam deportarentur. ad exercitum cui ad conueniendum 5.1
Cales edicta dies erat M. Claudius Marcellus missus, isque
iussus in castra Claudiana deducere urbanas legiones. ad 6.1
ueterem exercitum accipiendum deducendumque inde in
Siciliam Ti. Maecilius Croto legatus ab Ap. Claudio est
missus. taciti primo exspectauerant homines uti consul 7.1
comitia collegae creando haberet; deinde ubi ablegatum
uelut de industria M. Marcellum uiderunt, quem maxime
consulem in eum annum ob egregie in praetura res gestas
creari uolebant, fremitus in curia ortus. quod ubi sensit, 8.1
consul 'utrumque' inquit 'e re publica fuit, patres conscripti,
et M. Claudium ad permutandos exercitus in Campaniam
proficisci et comitia non prius edici quam is inde confecto
quod mandatum est negotio reuertisset, ut uos consulem, 5
quem tempus rei publicae postularet, quem maxime uoltis,
haberetis.' ita de comitiis donec rediit Marcellus silentium 9.1
fuit. interea duumuiri creati sunt Q. Fabius Maximus et
T. Otacilius Crassus aedibus dedicandis, Menti Otacilius,
Fabius Ueneri Erycinae; utraque in Capitolio est, canali
uno discretae. et de trecentis equitibus Campanis qui in 10.1
Sicilia cum fide stipendiis emeritis Romam uenerant latum
ad populum ut ciues Romani essent; item uti municipes
Cumani essent pridie quam populus Campanus a populo
Romano defecisset. maxime ut hoc ferretur mouerat quod 11.1
quorum hominum essent scire se ipsi negabant uetere patria
relicta, in eam in quam redierant nondum adsciti. post- 12.1
quam Marcellus ab exercitu rediit, comitia consuli uni
rogando in locum L. Postumi edicuntur. creatur ingenti 13.1
consensu Marcellus qui extemplo magistratum occiperet.
cui ineunti consulatum cum tonuisset, uocati augures uitio
creatum uideri pronuntiauerunt; uolgoque patres ita fama
ferebant, quod tum primum duo plebeii consules facti essent, 5
id deis cordi non esse. in locum Marcelli, ubi is se magi- 14.1
stratu abdicauit, suffectus Q. Fabius Maximus tertium.
mare arsit eo anno; ad Sinuessam bos eculeum peperit; 15.1
signa Lanuui ad Iunonis Sospitae cruore manauere lapidibus-
que circa id templum pluit, ob quem imbrem nouendiale, ut
adsolet, sacrum fuit; ceteraque prodigia cum cura expiata.