quia et quod ad supplicium attinet Campanorum et 26.16.1.1
pleraque alia de Flacci unius sententia acta erant, mortuum
Ap. Claudium sub deditionem Capuae quidam tradunt;
hunc quoque ipsum Tauream neque sua sponte uenisse Cales 2.1
neque sua manu interfectum, sed dum inter ceteros ad palum
deligatur, quia parum inter strepitus exaudiri possent quae
uociferaretur silentium fieri Flaccum iussisse; tum Tauream 3.1
illa quae ante memorata sunt dixisse, uirum se fortissimum
ab nequaquam pari ad uirtutem occidi; sub haec dicta iussu
proconsulis praeconem ita pronuntiasse: 'lictor, uiro forti
adde uirgas et in eum primum lege age.' lectum quoque 4.1
senatus consultum priusquam securi feriret quidam auctores
sunt, sed quia adscriptum in senatus consulto fuerit si ei
uideretur integram rem ad senatum reiceret, interpretatum
esse quid magis e re publica duceret aestimationem sibi 5
permissam.
Capuam a Calibus reditum est, Atellaque et Calatia in 5.1
deditionem acceptae; ibi quoque in eos qui capita rerum
erant animaduersum. ita ad septuaginta principes senatus 6.1
interfecti, trecenti ferme nobiles Campani in carcerem con-
diti, alii per sociorum Latini nominis urbes in custodias dati,
uariis casibus interierunt: multitudo alia ciuium Campano-
rum uenum data. de urbe agroque reliqua consultatio fuit, 7.1
quibusdam delendam censentibus urbem praeualidam pro-
pinquam inimicam. ceterum praesens utilitas uicit; nam
propter agrum, quem omni fertilitate terrae satis constabat
primum in Italia esse, urbs seruata est ut esset aliqua 5
aratorum sedes. urbi frequentandae multitudo incolarum 8.1
libertinorumque et institorum opificumque retenta: ager
omnis et tecta publica populi Romani facta. ceterum 9.1
habitari tantum tamquam urbem Capuam frequentarique
placuit, corpus nullum ciuitatis nec senatum nec plebis
concilium nec magistratus esse: sine consilio publico, sine 10.1
imperio multitudinem nullius rei inter se sociam ad con-
sensum inhabilem fore; praefectum ad iura reddenda ab
Roma quotannis missuros. ita ad Capuam res compositae 11.1
consilio ab omni parte laudabili. seuere et celeriter in
maxime noxios animaduersum; multitudo ciuium dissipata
in nullam spem reditus; non saeuitum incendiis ruinisque 12.1
in tecta innoxia murosque, et cum emolumento quaesita
etiam apud socios lenitatis species incolumitate urbis nobilis-
simae opulentissimaeque, cuius ruinis omnis Campania,
omnes qui Campaniam circa accolunt populi ingemuissent; 5
confessio expressa hosti quanta uis in Romanis ad expetendas 13.1
poenas ab infidelibus sociis et quam nihil in Hannibale
auxilii ad receptos in fidem tuendos esset.