consules cum ambo Apuliam prouinciam haberent, 26.22.1.1
minusque iam terroris a Poenis et Hannibale esset, sortiri
iussi Apuliam Macedoniamque prouincias. Sulpicio Mace-
donia euenit isque Laeuino successit. Fuluius Romam comi- 2.1
tiorum causa arcessitus cum comitia consulibus rogandis
haberet, praerogatiua Uoturia iuniorum T. Manlium Torqua-
tum et T. Otacilium <consules dixit. cum ad Manlium>, qui 3.1
praesens erat, gratulandi causa turba coiret, nec dubius esset
consensus populi, magna circumfusus turba ad tribunal con-
sulis uenit, petitque ut pauca sua uerba audiret centuriam- 4.1
que quae tulisset suffragium reuocari iuberet. erectis omni- 5.1
bus exspectatione quidnam postulaturus esset, oculorum
ualetudinem excusauit: impudentem et gubernatorem et im- 6.1
peratorem esse qui, cum alienis oculis ei omnia agenda sint,
postulet sibi aliorum capita ac fortunas committi; proinde si 7.1
uideretur ei, redire in suffragium Uoturiam iuniorum iuberet
et meminisse in consulibus creandis belli quod in Italia sit
temporumque rei publicae; uixdum requiesse aures a 8.1
strepitu et tumultu hostili, quo paucos ante menses cesserint
prope moenia Romana. post haec cum centuria frequens
succlamasset nihil se mutare sententiae eosdemque consules
dicturos esse, tum Torquatus 'neque ego uestros' inquit 9.1
'mores consul ferre potero neque uos imperium meum.
redite in suffragium et cogitate bellum Punicum in Italia et
hostium ducem Hannibalem esse.' tum centuria et aucto- 10.1
ritate mota uiri et admirantium circa fremitu, petiit a consule
ut Uoturiam seniorum citaret: uelle sese cum maioribus 11.1
natu conloqui et ex auctoritate eorum consules dicere.
citatis Uoturiae senioribus, datum secreto in Ouili cum iis
conloquendi tempus. seniores de tribus consulendum dixe- 12.1
runt esse, duobus plenis iam honorum, Q. Fabio et M.
Marcello, et si utique nouum aliquem aduersus Poenos con-
sulem creari uellent, M. Ualerio Laeuino; egregie aduersus
Philippum regem terra marique rem gessisse. ita de tribus 13.1
consultatione data, senioribus dimissis iuniores suffragium
ineunt. M. Claudium, fulgentem tum Sicilia domita, et M.
Ualerium absentes consules dixerunt. auctoritatem praero-
gatiuae omnes centuriae secutae sunt. eludant nunc anti- 14.1
qua mirantes: non equidem, si qua sit sapientium ciuitas
quam docti fingunt magis quam norunt, aut principes grauio-
res temperantioresque a cupidine imperii aut multitudinem
melius moratam censeam fieri posse. centuriam uero iunio- 15.1
rum seniores consulere uoluisse quibus imperium suffragio
mandaret, uix ut ueri simile sit parentium quoque hoc
saeculo uilis leuisque apud liberos auctoritas fecit.