interrupit hos sermones nocte 26.27.1.1
quae pridie Quinquatrus fuit pluribus simul locis circa forum
incendium ortum. eodem tempore septem tabernae quae 2.1
postea quinque, et argentariae quae nunc nouae appellantur,
arsere; comprehensa postea priuata aedificia—neque enim 3.1
tum basilicae erant—comprehensae lautumiae forumque
piscatorium et atrium regium; aedis Uestae uix defensa est 4.1
tredecim maxime seruorum opera, qui in publicum redempti
ac manu missi sunt. nocte ac die continuatum incendium 5.1
fuit, nec ulli dubium erat humana id fraude factum esse
quod pluribus simul locis et iis diuersis ignes coorti essent.
itaque consul ex auctoritate senatus pro contione edixit qui, 6.1
quorum opera id conflatum incendium, profiteretur, prae-
mium fore libero pecuniam, seruo libertatem. eo praemio 7.1
inductus Campanorum Calauiorum seruus—Manus ei no-
men erat—indicauit dominos et quinque praeterea iuuenes
nobiles Campanos quorum parentes a Q. Fuluio securi per-
cussi erant id incendium fecisse, uolgoque facturos alia ni 5
comprendantur. comprehensi ipsi familiaeque eorum. et 8.1
primo eleuabatur index indiciumque: pridie eum uerberi-
bus castigatum ab dominis discessisse; per iram ac leuitatem
ex re fortuita crimen commentum. ceterum ut coram co- 9.1
arguebantur et quaestio ex ministris facinoris foro medio
haberi coepta est, fassi omnes, atque in dominos seruosque
conscios animaduersum est; indici libertas data et uiginti
milia aeris. 5
consuli Laeuino Capuam praetereunti circumfusa multi- 10.1
tudo Campanorum est obsecrantium cum lacrimis ut sibi
Romam ad senatum ire liceret oratum, si qua misericordia
tandem flecti possent, ne se ad ultimum perditum irent
nomenque Campanorum a Q. Flacco deleri sinerent. Flac- 11.1
cus sibi priuatam simultatem cum Campanis negare ullam
esse: publicas inimicitias †hostilis† et esse et futuras, quoad
eo animo esse erga populum Romanum sciret; nullam enim 12.1
in terris gentem esse, nullum infestiorem populum nomini
Romano. ideo se moenibus inclusos tenere eos, quia si
qui euasissent aliqua, uelut feras bestias per agros uagari
et laniare et trucidare quodcunque obuium detur; alios ad 13.1
Hannibalem transfugisse, alios ad Romam incendendam
profectos. inuenturum in semusto foro consulem uestigia
sceleris Campanorum; Uestae aedem petitam et aeternos 14.1
ignes et conditum in penetrali fatale pignus imperii Ro-
mani. se minime censere tutum esse Campanis potestatem
intrandi Romana moenia fieri. Laeuinus Campanos, iure 15.1
iurando a Flacco adactos quinto die quam ab senatu re-
sponsum accepissent Capuam redituros, sequi se Romam
iussit. hac circumfusus multitudine, simul Siculis obuiam 16.1
egressis secutisque Romam, praebuit <dolentis speciem dua-
rum> clarissimarum urbium excidio, ac celeberrimis uiris
uictos bello accusatores in urbem adducentis. de re publica 17.1
tamen primum ac de prouinciis ambo consules ad senatum
rettulere.