in Hispania principio ueris P. Scipio nauibus deductis 26.41.1.1
euocatisque edicto Tarraconem sociorum auxiliis classem
onerariasque ostium inde Hiberi fluminis petere iubet.
eodem legiones ex hibernis conuenire cum iussisset, ipse 2.1
cum quinque milibus sociorum ab Tarracone profectus ad
exercitum est. quo cum uenisset adloquendos maxime
ueteres milites qui tantis superfuerunt cladibus ratus, con-
tione aduocata ita disseruit: 'nemo ante me nouus impera- 3.1
tor militibus suis priusquam opera eorum usus esset gratias
agere iure ac merito potuit: me uobis priusquam prouinciam 4.1
aut castra uiderem obligauit fortuna, primum quod ea pietate
erga patrem patruumque meum uiuos mortuosque fuistis,
deinde quod amissam tanta clade prouinciae possessionem 5.1
integram et populo Romano et successori mihi uirtute uestra
obtinuistis. sed cum iam benignitate deum id paremus 6.1
atque agamus non ut ipsi maneamus in Hispania sed ne
Poeni maneant, nec ut pro ripa Hiberi stantes arceamus
transitu hostes sed ut ultro transeamus transferamusque bel-
lum, uereor ne cui uestrum maius id audaciusque consilium 7.1
quam aut pro memoria cladium nuper acceptarum aut pro
aetate mea uideatur. aduersae pugnae in Hispania nullius 8.1
in animo quam meo minus oblitterari possunt, quippe cui
pater et patruus intra triginta dierum spatium ut aliud super
aliud cumularetur familiae nostrae funus interfecti sunt; sed 9.1
ut familiaris paene orbitas ac solitudo frangit animum, ita
publica cum fortuna tum uirtus desperare de summa rerum
prohibet. ea fato quodam data nobis sors est ut magnis
omnibus bellis uicti uicerimus. 5
uetera omitto, Porsennam Gallos Samnites: a Punicis 10.1
bellis incipiam. quot classes, quot duces, quot exercitus
priore bello amissi sunt? iam quid hoc bello memorem? 11.1
omnibus aut ipse adfui cladibus aut quibus afui, maxime
unus omnium eas sensi. Trebia Trasumennus Cannae quid
aliud sunt quam monumenta occisorum exercituum consu-
lumque Romanorum? adde defectionem Italiae, Siciliae 12.1
maioris partis, Sardiniae; adde ultimum terrorem ac pauo-
rem, castra Punica inter Anienem ac moenia Romana posita
et uisum prope in portis uictorem Hannibalem. in hac
ruina rerum stetit una integra atque immobilis uirtus populi 5
Romani; haec omnia strata humi erexit ac sustulit. uos 13.1
omnium primi, milites, post Cannensem cladem uadenti
Hasdrubali ad Alpes Italiamque, qui si se cum fratre con-
iunxisset nullum iam nomen esset populi Romani, ductu
auspicioque patris mei obstitistis; et hae secundae res illas 5
aduersas sustinuerunt. nunc benignitate deum omnia 14.1
secunda prospera in dies laetiora ac meliora in Italia Sicilia-
que geruntur. in Sicilia Syracusae, Agrigentum captum, 15.1
pulsi tota insula hostes, receptaque prouincia in dicionem
populi Romani est: in Italia Arpi recepti, Capua capta.
iter omne ab urbe Roma trepida fuga emensus Hannibal, 16.1
in extremum angulum agri Bruttii compulsus nihil iam maius
precatur deos quam ut incolumi cedere atque abire ex
hostium terra liceat. quid igitur minus conueniat, milites, 17.1
quam cum aliae super alias clades cumularentur ac di prope
ipsi cum Hannibale starent, uos hic cum parentibus meis—
aequentur enim etiam honore nominis—sustinuisse labantem
fortunam populi Romani, nunc eosdem quia illic omnia 5
secunda laetaque sunt animis deficere? nuper quoque quae 18.1
acciderunt, utinam tam sine meo luctu quam††.
nunc di immortales imperii Romani praesides qui
centuriis omnibus ut mihi imperium iuberent dari fuere
auctores, iidem auguriis auspiciisque et per nocturnos etiam 5
uisus omnia laeta ac prospera portendunt. animus quoque 19.1
meus, maximus mihi ad hoc tempus uates, praesagit nostram
Hispaniam esse, breui extorre hinc omne Punicum nomen
maria terrasque foeda fuga impleturum. quod mens sua 20.1
sponte diuinat, idem subicit ratio haud fallax. uexati ab
iis socii nostram fidem per legatos implorant. tres duces
discordantes prope ut defecerint alii ab aliis, trifariam
exercitum in diuersissimas regiones distraxere. eadem in 21.1
illos ingruit fortuna quae nuper nos adflixit; nam et de-
seruntur ab sociis, ut prius ab Celtiberis nos, et diduxere
exercitus quae patri patruoque meo causa exitii fuit; nec 22.1
discordia intestina coire eos in unum sinet neque singuli
nobis resistere poterunt. uos modo, milites, fauete nomini
Scipionum, suboli imperatorum uestrorum uelut accisis
recrescenti stirpibus. agite, ueteres milites, nouum exerci- 23.1
tum nouumque ducem traducite Hiberum, traducite in terras
cum multis fortibus factis saepe a uobis peragratas. breui 24.1
faciam ut, quemadmodum nunc noscitatis in me patris patrui-
que similitudinem oris uoltusque et lineamenta corporis, ita 25.1
ingenii fidei uirtutisque effigiem uobis reddam ut reuixisse
aut renatum sibi quisque Scipionem imperatorem dicat.'