dictator postquam Romam uenit, C. Sempronium Blae- 27.6.1.1
sum legatum quem ad Capuam habuerat in Etruriam prouin-
ciam ad exercitum misit in locum C. Calpurni praetoris,
quem ut Capuae exercituique suo praeesset litteris exciuit.
ipse comitia in quem diem primum potuit edixit; quae 2.1
certamine inter tribunos dictatoremque iniecto perfici non
potuerunt. Galeria iuniorum, quae sorte praerogatiua erat, 3.1
Q. Fuluium et Q. Fabium consules dixerat, eodemque iure
uocatae inclinassent ni se tribuni plebis C. et L. Arrenii
interposuissent, qui neque magistratum continuari satis 4.1
ciuile esse aiebant et multo foedioris exempli eum ipsum
creari qui comitia haberet; itaque si suum nomen dictator 5.1
acciperet, se comitiis intercessuros: si aliorum praeterquam
ipsius ratio haberetur, comitiis se moram non facere. dic- 6.1
tator causam comitiorum auctoritate senatus, plebis scito,
exemplis tutabatur: namque Cn. Seruilio consule cum C. 7.1
Flaminius alter consul ad Trasumennum cecidisset, ex
auctoritate patrum ad plebem latum plebemque sciuisse ut,
quoad bellum in Italia esset, ex iis qui consules fuissent
quos et quotiens uellet reficiendi consules populo ius esset; 5
exemplaque in eam rem se habere, uetus L. Postumi Megelli, 8.1
qui interrex iis comitiis quae ipse habuisset consul cum
C. Iunio Bubulco creatus esset, recens Q. Fabi, qui sibi
continuari consulatum nisi id bono publico fieret profecto
nunquam sisset. his orationibus cum diu certatum esset, 9.1
postremo ita inter dictatorem ac tribunos conuenit ut eo
quod censuisset senatus staretur. patribus id tempus rei 10.1
publicae uisum est ut per ueteres et expertos bellique peritos
imperatores res publica gereretur; itaque moram fieri
comitiis non placere. concedentibus tribunis, comitia 11.1
habita; declarati consules Q. Fabius Maximus quintum,
Q. Fuluius Flaccus quartum. praetores inde creati L. 12.1
Ueturius Philo, T. Quinctius Crispinus, C. Hostilius
Tubulus, C. Aurunculeius. magistratibus in annum creatis
Q. Fuluius dictatura se abdicauit.
extremo aestatis huius classis Punica nauium quad- 13.1
raginta cum praefecto Hamilcare in Sardiniam traiecta,
Olbiensem primo, dein postquam ibi P. Manlius Uolso 14.1
praetor cum exercitu apparuit circumacta inde ad alterum
insulae latus Caralitanum agrum uastauit, et cum praeda
omnis generis in Africam redit.
sacerdotes Romani eo anno mortui aliquot suffectique. 15.1
C. Seruilius pontifex factus in locum T. Otacili Crassi, Ti.
Sempronius Ti. filius Longus augur factus in locum T. Ota-
cili Crassi. decemuir item sacris faciundis in locum Ti. 16.1
Semproni C. filii Longi Ti. Sempronius Ti. filius Longus
suffectus. M. Marcius rex sacrorum mortuus est et M. Aemi-
lius Papus maximus curio; neque in eorum locum sacerdotes
eo anno suffecti. 5
et censores hic annus habuit L. Ueturium Philonem et 17.1
P. Licinium Crassum, maximum pontificem. Crassus Licinius
nec consul nec praetor ante fuerat quam censor est factus:
ex aedilitate gradum ad censuram fecit. sed hi censores 18.1
neque senatum legerunt neque quicquam publicae rei ege-
runt: mors diremit L. Ueturi; inde et Licinius censura se ab-
dicauit. aediles curules L. Ueturius et P. Licinius Uarus 19.1
ludos Romanos diem unum instaurarunt: aediles plebei
Q. Catius et L. Porcius Licinus ex multaticio argento signa
aenea ad Cereris dedere et ludos pro temporis eius copia
magnifici apparatus fecerunt. 5