ceterum consulem Marcellum tanta cupidi- 27.27.1.1
tas tenebat dimicandi cum Hannibale ut numquam satis
castra castris conlata diceret; tum quoque uallo egrediens 2.1
signum dedit ut ad locum miles esset paratus, ut si collis in
quem speculatum irent placuisset, uasa conligerent et
sequerentur.
exiguum campi ante castra erat; inde in collem aperta 3.1
undique et conspecta ferebat uia. Numidis speculator
nequaquam in spem tantae rei positus sed si quos uagos pa-
buli aut lignorum causa longius a castris progressos possent
excipere, signum dat ut pariter ab suis quisque latebris 5
exorerentur. non ante apparuere quibus obuiis ab iugo 4.1
ipso consurgendum erat quam circumiere qui ab tergo
intercluderent uiam; tum undique omnes exorti, et clamore
sublato impetum fecere. cum in ea ualle consules essent ut 5.1
neque euadere possent in iugum occupatum ab hoste nec
receptum ab tergo circumuenti haberent, extrahi tamen
diutius certamen potuisset ni coepta ab Etruscis fuga pauo-
rem ceteris iniecisset. non tamen omisere pugnam deserti 6.1
ab Etruscis Fregellani donec integri consules hortando
ipsique ex parte pugnando rem sustinebant; sed postquam 7.1
uolneratos ambo consules, Marcellum etiam transfixum
lancea prolabentem ex equo moribundum uidere, tum et ipsi
—perpauci autem supererant—cum Crispino consule duo-
bus iaculis icto et Marcello adulescente saucio et ipso effu- 5
gerunt. interfectus A. Manlius tribunus militum, et ex 8.1
duobus praefectis socium M'. Aulius occisus, <L.> Arrenius
captus; et lictores consulum quinque uiui in hostium potesta-
tem uenerunt, ceteri aut interfecti aut cum consule effuge-
runt; equitum tres et quadraginta aut in proelio aut in fuga 9.1
ceciderunt, duodeuiginti uiui capti. tumultuatum et in 10.1
castris fuerat, ut consulibus irent subsidio, cum consulem et
filium alterius consulis saucios exiguasque infelicis expedi-
tionis reliquias ad castra uenientes cernunt. mors Mar- 11.1
celli cum alioqui miserabilis fuit, tum quod nec pro aetate
—iam enim maior sexaginta annis erat—neque pro ueteris
prudentia ducis tam improuide se collegamque et prope
totam rem publicam in praeceps dederat. 5
multos circa unam rem ambitus fecerim si quae de Mar- 12.1
celli morte uariant auctores, omnia exsequi uelim. ut 13.1
omittam alios, Coelius triplicem gestae rei †ordinem edit,
unam traditam fama, alteram scriptam in laudatione filii, qui
rei gestae interfuerit, tertiam quam ipse pro inquisita ac sibi
comperta affert. ceterum ita fama uariat ut tamen plerique 14.1
loci speculandi causa castris egressum, omnes insidiis cir-
cumuentum tradant.