tum silentio per praeconem 28.27.1.1
facto ita coepit:
'nunquam mihi defuturam orationem qua exercitum
meum adloquerer credidi, non quo uerba unquam potius 2.1
quam res exercuerim, sed quia prope a pueritia in castris
habitus adsueram militaribus ingeniis: apud uos quemadmo- 3.1
dum loquar nec consilium nec oratio suppeditat, quos ne
quo nomine quidem appellare debeam scio. ciues? qui a 4.1
patria uestra descistis. an milites? qui imperium auspici-
umque abnuistis, sacramenti religionem rupistis. hostes?
corpora, ora, uestitum, habitum ciuium adgnosco: facta,
dicta, consilia, animos hostium uideo. quid enim uos, 5.1
nisi quod Ilergetes et Lacetani, aut optastis aliud aut speras-
tis? et illi tamen Mandonium atque Indibilem, regiae
nobilitatis uiros, duces furoris secuti sunt: uos auspicium et
imperium ad Umbrum Atrium et Calenum Albium detulis- 5
tis. negate uos id omnes fecisse aut factum uoluisse, 6.1
milites; paucorum eum furorem atque amentiam esse liben-
ter credam, negantibus; nec enim ea sunt commissa quae,
uolgata in omnem exercitum, sine piaculis ingentibus expiari
possint. 5
'inuitus ea tamquam uolnera attingo; sed nisi tacta tracta- 7.1
taque sanari non possunt. equidem pulsis Hispania Car- 8.1
thaginiensibus nullum locum tota prouincia nullos homines
credebam esse ubi uita inuisa esset mea; sic me non solum
aduersus socios gesseram sed etiam aduersus hostes: in 9.1
castris en meis—quantum opinio fefellit.—fama mortis meae
non accepta solum sed etiam exspectata est. non quod 10.1
ego uulgari facinus per omnes uelim—equidem si totum
exercitum meum mortem mihi optasse crederem hic statim
ante oculos uestros morerer, nec me uita iuuaret inuisa
ciuibus et militibus meis. sed multitudo omnis sicut natura 11.1
maris per se immobilis est, [et] uenti et aurae cient; ita aut
tranquillum aut procellae in uobis sunt; et causa atque
origo omnis furoris penes auctores est, uos contagione
insanistis; qui mihi ne hodie quidem scire uidemini quo 12.1
amentiae progressi sitis, quid facinoris in me, quid in patriam
parentesque ac liberos uestros, quid in deos sacramenti testes,
quid aduersus auspicia sub quibus militatis, quid aduersus
morem militiae disciplinamque maiorum, quid aduersus 5
summi imperii maiestatem ausi sitis.
'de me ipso taceo—temere potius quam auide credideri- 13.1
tis, is denique ego sim cuius imperii taedere exercitum mi-
nime mirandum sit—: patria quid de uobis meruerat, quam
cum Mandonio et Indibili consociando consilia prodebatis?
quid populus Romanus, cum imperium ablatum ab tribunis 14.1
suffragio populi creatis ad homines priuatos detulistis, cum
eo ipso non contenti si pro tribunis illos haberetis, fasces
imperatoris uestri ad eos quibus seruus cui imperarent nun-
quam fuerat, Romanus exercitus detulistis? in praetorio 15.1
tetenderunt Albius et Atrius; classicum apud eos cecinit;
signum ab iis petitum est; sederunt in tribunali P. Scipionis;
lictor apparuit; summoto incesserunt; fasces cum securibus
praelatis sunt. lapides pluere et fulmina iaci de caelo et 16.1
insuetos fetus animalia edere uos portenta esse putatis: hoc
est portentum quod nullis hostiis nullis supplicationibus
sine sanguine eorum qui tantum ausi facinus sunt expiari
possit. 5