profectus in Siciliam est triginta nauibus longis, uolun- 28.46.1.1
tariorum septem ferme milibus in naues impositis. et P. 2.1
Licinius in Bruttios ad duos exercitus consulares uenit. ex
iis eum sibi sumpsit quem L. Ueturius consul habuerat:
Metello ut quibus praefuisset legionibus iis praeesset, facilius 3.1
cum adsuetis imperio rem gesturum ratus, permisit. et
praetores diuersi in prouincias profecti. et quia pecunia 4.1
ad bellum deerat, agri Campani regionem a fossa Graeca ad
mare uersam uendere quaestores iussi, indicio quoque per- 5.1
misso qui ager ciuis Campani fuisset, uti is publicus populi
Romani esset; indici praemium constitutum, quantae pecu-
niae ager indicatus esset pars decima. et Cn. Seruilio 6.1
praetori urbano negotium datum ut Campani ciues, ubi
cuique ex senatus consulto liceret habitare, ibi habitarent,
animaduerteretque in eos qui alibi habitarent.
eadem aestate Mago Hamilcaris filius ex minore Bali- 7.1
arium insula, ubi hibernarat, iuuentute lecta in classem im-
posita in Italiam triginta ferme rostratis nauibus et multis
onerariis duodecim milia peditum duo ferme equitum 8.1
traiecit, Genuamque nullis praesidiis maritimam oram tutan-
tibus repentino aduentu cepit. inde ad oram Ligurum
Alpinorum, si quos ibi motus facere posset, classem adpulit.
Ingauni—Ligurum ea gens est—bellum ea tempestate gere- 9.1
bant cum Epanteriis Montanis. igitur Poenus Sauone 10.1
oppido Alpino praeda deposita et decem longis nauibus in
statione ad praesidium relictis, ceteris Carthaginem missis
adtuendam maritimam oram quia fama erat Scipionem 11.1
traiecturum, ipse societate cum Ingaunis quorum gratiam
malebat composita Montanos instituit oppugnare. et cres-
cebat exercitus in dies ad famam nominis eius Gallis undique
confluentibus. ea <res> litteris cognita Sp. Lucreti, ne 12.1
frustra Hasdrubale cum exercitu deleto biennio ante forent
laetati si par aliud inde bellum duce tantum mutato orere-
tur, curam ingentem accendit patribus. itaque et M. Liuium 13.1
proconsulem ex Etruria uolonum exercitum admouere Arimi-
num iusserunt, et Cn. Seruilio praetori negotium datum ut,
si e re publica censeret esse, duas urbanas legiones imperio
cui uideretur dato ex urbe duci iuberet. M. Ualerius 5
Laeuinus Arretium eas legiones duxit.
iisdem diebus naues onerariae Poenorum ad octoginta 14.1
circa Sardiniam ab Cn. Octauio, qui prouinciae prae-
erat, captae; eas Coelius frumento misso ad Hannibalem
commeatuque onustas, Ualerius praedam Etruscam Ligurum-
que et Montanorum captiuos Carthaginem portantes captas 5
tradit. in Bruttiis nihil ferme anno eo memorabile gestum. 15.1
pestilentia incesserat pari clade in Romanos Poenosque, nisi
quod Punicum exercitum super morbum etiam fames adfecit.
propter Iunonis Laciniae templum aestatem Hannibal egit, 16.1
ibique aram condidit dedicauitque cum ingenti rerum ab se
gestarum titulo Punicis Graecisque litteris insculpto.