nullasdum in Asia socias ciuitates habebat populus 29.11.1.1
Romanus; tamen memores Aesculapium quoque ex Graecia
quondam hauddum ullo foedere sociata ualetudinis populi
causa arcessitum, tunc iam cum Attalo rege propter com- 2.1
mune aduersus Philippum bellum coeptam amicitiam esse
—facturum eum quae posset populi Romani causa—, legatos 3.1
ad eum decernunt M. Ualerium Laeuinum qui bis consul
fuerat ac res in Graecia gesserat, M. Caecilium Metellum
praetorium, Ser. Sulpicium Galbam aedilicium, duos quaes-
torios Cn. Tremelium Flaccum et M. Ualerium Faltonem. 5
iis quinque naues quinqueremes ut ex dignitate populi 4.1
Romani adirent eas terras ad quas concilianda maiestas
nomini Romano esset decernunt. legati Asiam petentes 5.1
protinus Delphos cum escendissent, oraculum adierunt
consulentes ad quod negotium domo missi essent perficiendi
eius quam sibi spem populoque Romano portenderet. re- 6.1
sponsum esse ferunt per Attalum regem compotes eius fore
quod peterent: cum Romam deam deuexissent, tum cura-
rent ut eam qui uir optimus Romae esset hospitio exciperet.
Pergamum ad regem uenerunt. is legatos comiter acceptos 7.1
Pessinuntem in Phrygiam deduxit sacrumque iis lapidem
quam matrem deum esse incolae dicebant tradidit ac de-
portare Romam iussit. praemissus ab legatis M. Ualerius 8.1
Falto nuntiauit deam apportari; quaerendum uirum opti-
mum in ciuitate esse qui eam rite hospitio acciperet.
Q. Caecilius Metellus dictator ab consule in Bruttiis comi- 9.1
tiorum causa dictus exercitusque eius dimissus, magister
equitum L. Ueturius Philo. comitia per dictatorem habita. 10.1
consules facti M. Cornelius Cethegus P. Sempronius Tudi-
tanus absens cum prouinciam Graeciam haberet. praetores 11.1
inde creati Ti. Claudius Nero M. Marcius Ralla L. Scri-
bonius Libo M. Pomponius Matho. comitiis peractis
dictator sese magistratu abdicauit.
ludi Romani ter, plebeii septiens instaurati. curules 12.1
erant aediles Cn. et L. Cornelii Lentuli. Lucius Hispaniam
prouinciam habebat; absens creatus absens eum honorem
gessit. Ti. Claudius Asellus et M. Iunius Pennus plebeii 13.1
aediles fuerunt. aedem Uirtutis eo anno ad portam Cape-
nam M. Marcellus dedicauit septimo decimo anno postquam
a patre eius primo consulatu uota in Gallia ad Clastidium
fuerat. et flamen Martialis eo anno est mortuus M. Aemilius 14.1
Regillus.