Iam generatim nervis prosunt pedibusve aut 31.6.1
coxendicibus, aliae luxatis fractisve, inaniunt alvos, sa-
nant vulnera, capiti, auribus privatim medentur, ocu-
lis vero Ciceronianae. dignu<m> memoratu, villa est ab
Averno lacu Puteolos tendentibus inposita litori, cele- 5
brata porticu ac nemore, quam vocabat M. Cicero Aca-
demiam ab exemplo Athenarum, ibi compositis volu-
minibus eiusdem nominis, in qua et monumenta sibi
instauraverat, ceu vero non et in toto terrarum orbe
fecisset. huius in parte prima exiguo post obitum ipsius 7.1
Antistio Vetere possidente eruperunt fontes calidi per-
quam salubres oculis, celebrati carmine Laureae Tulli,
qui fuit e libertis eius, ut protinus noscatur etiam
ministeriorum haustus ex illa maiestate ingenii. ponam 5
enim ipsum carmen, <ut> ubique et non ibi tantum
legi <queat>:
"Quo tua, Romanae vindex clarissime linguae, 8.1
  silva loco melius surgere iussa viret
atque Academiae celebratam nomine villam
  nunc reparat cultu sub potiore Vetus,
hoc etiam apparent lymphae non ante repertae, 5
  languida quae infuso lumina rore levant.
nimirum locus ipse sui Ciceronis honori
  hoc dedit, hac fontes cum patefecit ope,
ut, quoniam totum legitur sine fine per orbem,
  sint plures oculis quae medeantur aquae." 10
  In eadem Campaniae regione Sinuessanae aquae
sterilitatem feminarum et virorum insaniam abolere pro-
duntur, in Aenaria insula calculosis mederi et quae 9.1
vocatur Acidula ab Teano Sidicino IIII p.—haec fri-
gida—, item in Stabiano quae Dimidia vocatur et in
Venafrano ex fonte Acidulo. idem contingit in Velino
lacu potantibus, item in Syriae fonte iuxta Taurum mon- 5
tem auctor est M. Varro et in Phrygiae Gallo flumine
Callimachus. sed ibi in potando necessarius modus,
ne lymphatos agat, quod in Aethiopia accidere <i>is, qui e
fonte Rubro biberint, Ctesias scribit. iuxta Romam 10.1
Albulae aquae volneribus medentur, egelidae hae, sed
Cutiliae in Sabinis gelidissimae suctu quodam corpora in-
vadunt, ut prope morsus videri possit, aptissimae sto-
macho, nervis, universo corpori. Thespiarum fons 5
conceptus mulieribus repraesentat, item in Arcadia flumen
Elatum, custodit autem Linus fons in eadem Arcadia ab-
ortusque fieri non patitur. e diverso in Pyrr<h>a flumen,
quod Aphrodisium vocatur, steriles facit. Lacu A<l>phio 11.1
vitiligines tolli Varro auctor est Titiumque praetura func-
tum marmorei signi faciem habuisse propter id vitium.
Cydnus Ciliciae amnis podagricis medetur, sicut apparet
epistula Cassi Parmensis ad M. Antonium. contra 5
aquarum culpa in Troezene omnium pedes vitia sentiunt.
Tungri civitas Galliae fontem habet insignem plurimis 12.1
bullis stillantem, ferruginei saporis, quod ipsum non nisi
in fine potus intellegitur. purgat hic corpora, tertianas
febres discutit, calculorum vitia. eadem aqua igne ad-
moto turbida fit ac postremo rubescit. Leucogaei fontes 5
inter Puteolos et Neapolim oculis et vulneribus medentur.
Cicero in admirandis posuit Reatinis tantum paludibus
ungulas iumentorum indurari.